ชวนคู่รักตรวจหาเชื้อเอชไอวี

โดย
| |
อ่าน : 3,358

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ชวนคู่รักตรวจหาเชื้อเอชไอวี thaihealth

แฟ้มภาพ

“กรมควบคุมโรค” ชวนคู่รักร่วมกิจกรรมตรวจเอชไอวีฟรี ตั้งแต่ 27-29 มิ.ย. 2560 เน้นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง หลังพบตรวจเอชไอวีและรู้ผลเพียงน้อยแค่ 31-34% พบอัตราคู่ผลเลือดต่าง 30-50%

ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ กรุงเทพฯ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี พร้อมเปิดคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไป ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing Day : VCT Day) เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอไอวีของตนเอง การรับคำปรึกษา สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมรับการตรวจและรับทราบผลการตรวจ รวมถึงรู้ทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองได้ สำหรับในปี 2560 นี้ ได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ คือ“รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจพร้อมคู่ของตนเอง

สถานการณ์โรคเอดส์ของไทยในปัจจุบัน คาดว่าปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 444,900 คน ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อตนเองแล้ว 410,576 คน คิดเป็นร้อยละ91 ของผู้ติดเชื้อฯทั้งหมด และมีผู้ติดเชื้อที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 307,667 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ส่วนแนวโน้มความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีที่ผ่านมา แม้ว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในกลุ่มประชากรหลักยังคงสูงและมีแนวโน้มไม่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด สาวประเภทสอง และกลุ่มพนักงานบริการชาย ที่มีค่ามัธยฐานความชุกของการติดเชื้อร้อยละ 20.5, 12.7 และ 11.9 ตามลำดับ

จากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในไทย พบว่าประมาณร้อยละ 90 ติดเชื้อเอชไอวีจากคู่เพศสัมพันธ์ และจากการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบอัตราคู่ผลเลือดต่างอยู่ที่ร้อยละ 30-50 ซึ่งหมายถึง คู่ของเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งอาจมีเชื้อเอชไอวีก็ได้ เพียงแต่ยังไม่ทราบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองและคู่ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังคู่ การรับเชื้อเพิ่มจากกันและกัน และให้เข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็ว ได้รับยาต้านไวรัสทันที รวมถึงลดการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของทั้งคู่ดีขึ้น

นพ.เจษฎา กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญในการตรวจเอชไอวี ซึ่งสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองและคู่ หากรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาทันที

นอกจากนี้ ในวันนี้ยังได้ทำการเปิด คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะผู้ที่สงสัยว่าตนเองเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการให้บริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัย การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถทราบผลได้ในวันเดียว เพื่อลดอัตราการไม่กลับมารับผลการตรวจ และอาจเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษา โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยใช้เทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม