จ.จันทบุรี บูรณางานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 1,736

ที่มา : แฟนเพจธนัทอร แพทย์ตำบล

ภาพประกอบจากแฟนเพจธนัทอร แพทย์ตำบล

จ.จันทบุรี บูรณางานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ thaihealth

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี บูรณางานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน

ใกล้เข้าพรรษาแล้ว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่เมืองแห่งสุขภาวะดีจังหวัดจันทบุรี บูรณางานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจง ให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการวัดอ่างหิน อสม.ม.3บ้านอ่างหิน ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบงดเหล้าครบพรรษา บูรณาการงานให้เชื่อมร้อยร่วมกับปลูกผักเกษตรอินทรีย์

ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับหมู่บ้านขึ้นมาร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ คนต้นแบบ นำพาราษฎรในหมู่บ้านอ่างหินให้มีสุขภาพที่ดี เป็นหมู่บ้านพึ่งพาตนเองได้ และสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษานี้ พร้อมทั้งมีทีมแพทย์แผนไทย ช่วยเหลือแนะนำในการใช้สมุนไพรบำบัดด้วย

เข้าพรรษานี้ทีมงานงดเหล้าและเครือข่ายฯ ขอเชิญชวนกันมาบวชใจงดเหล้าให้ครบพรรษากันนะคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม