ติดตามการทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.นครปฐม

| |
อ่าน : 2,868

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ติดตามการทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.นครปฐม thaihealth

ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา COACT และหน่วยวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยกระบวนการ BMK และแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ใน 5 ระบบ 1. ระบบการบริหารจัดการ 2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การจัดหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู 4. การดูแลสุขภาพเด็ก และ 5. การมีส่วนร่วมของครัวและชุมชน โดยมีนายสุพล อำภาวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม นายชลิต ตุ้มทองคำ ที่ปรึกษานายกนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม และนางสาวรัตนา มุ่ยเรืองศรี ผอ.สำนักการศึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม