ช็อปตลาดนัดสีเขียวเมืองอุบลฯ

| |
อ่าน : 4,742

ที่มา : โพสต์ ทูเดย์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ช็อปตลาดนัดสีเขียวเมืองอุบลฯ thaihealth

ต้องยอมรับว่าเทรนด์สุขภาพมาแรงไม่มีตก โดยเฉพาะอาหารสุขภาพหรืออาหารคลีนผู้คนสมัยนี้ให้ความสำคัญกับอาหารการกินมากขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ผลิตอาหารสุขภาพเองก็เริ่มแพร่หลายขึ้น แสดงให้เห็นว่าคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมาก

ปัจจุบันจะเห็นว่ามีตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นหลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มาตลาดนัดสีเขียว เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานที่ได้ผุดตลาดนัดสีเขียวขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ อุบล ราชธานี"

จุดเริ่มต้นของตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจฯ มาจากเวทีเสวนาภายในงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ครั้งที่ 3 ซึ่งมูลนิธิสื่อสร้างสุข ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาทำโครงการกินสบายใจเมื่อปี 2555 เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภายใน จ.อุบลราชธานี

ช็อปตลาดนัดสีเขียวเมืองอุบลฯ thaihealth

ธวัชชัย นนทะสิงห์ หรือ มาร์ค เจ้าของสวนอีสานอารมณ์ดี และเกษตรกรจากตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ อุบลราชธานี เล่าว่า ครั้งนั้นหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุข ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานในครั้งนั้น ได้มีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรจัดตั้งแหล่งจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของจังหวัดเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึง และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงให้เกษตรอินทรีย์ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเป็นประจำเพื่อเป็นแรงและกำลังใจต่อเกษตรกรกลุ่มนี้ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นตลาดทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น

"ในเวทีเสวนาจึงได้มีข้อสรุปร่วมกันว่าให้มีการจัดตั้ง ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันเสาร์ โดยมีผู้บริหารห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ชั้น G เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรอินทรีย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ อุบลราชธานี ตลาดที่รวมพลคนอินทรีย์และรวมสินค้าอินทรีย์เพื่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าธรรมชาติครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน" มาร์ค กล่าว

ช็อปตลาดนัดสีเขียวเมืองอุบลฯ thaihealth

ทำไมตองเป็นวันเสาร์

ภายหลังเปิดตลาดนัดสีเขียวครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558 ปรากฏได้รับการตอบรับจากดีมากจากผู้บริโภคในระยะเวลารวดเร็ว จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้รักสุขภาพว่า ทุกวันเสาร์จะต้องมาจับจ่าย เลือกซื้อสินค้าอินทรีย์เพื่อสุขภาพ กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์โดยตรงได้ที่ ชั้น G ห้างสุนีย์ทาวเวอร์

ทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนโดยช่วยบอกต่อๆ กันไปจนเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ทำให้บางช่วงเวลาสินค้าของเกษตรกรอินทรีย์หมดในเวลาอันรวดเร็ว บางครั้งผู้บริโภคต้องสั่งจองล่วงหน้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ตนเองต้องการ

สินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาเองและนำมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค ฉะนั้นจึงเกิดการให้ข้อมูลสินค้า การปลูก และวิธีการทำต่างๆ ที่ชัดเจน และเปิดเผยแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ตลาดจึงเป็นเหมือนศูนย์กลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่กัน จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ช็อปตลาดนัดสีเขียวเมืองอุบลฯ thaihealth

ตลาดนัดขายอะไรบาง  สินค้าที่ได้ขายจะมีหลากหลาย ประกอบด้วย สินค้าเกษตร ข้าวอินทรีย์ หลายสายพันธุ์ พืชผักอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน ตามฤดูกาล ผลไม้อินทรีย์ ผลไม้ตามฤดูกาล ปลาพื้นบ้าน สัตว์และแมลงตามแหล่งธรรมชาติ ไข่ไก่อินทรีย์ อาหาร (ไม่ใส่ผงชูรส) และสินค้าแปรรูป อาหารพื้นบ้าน อาหารปรุงสุก ส้มตำ เครื่องดื่ม น้ำสมุนไพร ขนมไทย ขนมแปรรูปต่างๆ เครื่องสำอาง ซึ่งมีส่วนผสมของสินค้าอินทรีย์เป็นหลัก

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าธรรมชาติและสินค้ารักษ์โลก ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัสดุตกแต่งจากธรรมชาติ จาน ชาม กระดาษ หรือจากธรรมชาติ เสื้อผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งไม่มีส่วนประกอบของหนังสัตว์

"ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ เรามี กฎระเบียบข้อบังคับหลายอย่างสำหรับผู้ที่จะนำสินค้ามาขายในตลาด โดยสินค้าทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ย่าฆ่าแมลง หรือสารเคมีอื่นๆ ทุกขั้นตอนการผลิต ขณะที่เมล็ดพันธุ์ห้ามใช้เมล็ดพันธุ์ GMO หากเป็นอาหารตามธรรมชาติต้องระบุแหล่งที่มาชัดเจน พร้อมกันนี้แต่ละร้านจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ด้านอาหารแปรรูปต้องไม่ใช้ผงชูรส สารกันบูด บอแรกซ์ หรือสารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายทุกชนิด" เจ้าของสวนอีสานอารมณ์ดี กล่าว

หากใครไปเที่ยว จ.อุบลราชธานี อย่าลืมไปแวะไปช็อปที่ตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ อุบลราชธานี ซึ่งจัดทุกวันเสาร์ ณ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ทาวเวอร์ หากสนใจข้อมูลข่าวสารตลาด ก็เข้าไปติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก "ตลาดนัดสีเขียวอุบลราชธานี"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม