แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า

| |
อ่าน : 2,492

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า thaihealth

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไป ปรับปรุงการบริหารจัดการ

วันที่ 22 มิ.ย.2560 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนประมาณ 600 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อทบทวนสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปแนวทางความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางไปสู่มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีต่อไป

แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า thaihealth

สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 เมษายน 2560 ตรวจพบจุดความร้อนหรือ hotspot จำนวน 1,169 จุดลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 15.23 เกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจำนวน 18 วัน ลดลงจากปีที่แล้ว 7 วัน จำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก 8 เที่ยวลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 10 เที่ยว ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่แล้ว 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินการดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม