แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า

| |
อ่าน : 2,150

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า thaihealth

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไป ปรับปรุงการบริหารจัดการ

วันที่ 22 มิ.ย.2560 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนประมาณ 600 คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อทบทวนสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปแนวทางความสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางไปสู่มาตรการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีต่อไป

แม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนการป้องกันหมอกควันและไฟป่า thaihealth

สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 เมษายน 2560 ตรวจพบจุดความร้อนหรือ hotspot จำนวน 1,169 จุดลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 15.23 เกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจำนวน 18 วัน ลดลงจากปีที่แล้ว 7 วัน จำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก 8 เที่ยวลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 10 เที่ยว ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปีที่แล้ว 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินการดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม