นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 2,377

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดงานนิทานข้ามกำแพง ชี้ผู้ใหญ่ทุกคนมีหัวใจของความอ่อนโยนเรื่องเด็ก

กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการนิทานสร้างสุข จัดงานแถลงข่าว “นิทานข้ามกำแพง : พลังแสงแห่งรัก” เพื่อเปิดตัวชุดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน

นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย thaihealth

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า “โครงการนิทานสร้างสุข” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน คือ โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,เรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. โดยมีเครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม เป็นองค์กรประสานงาน  ทางโครงการฯ ได้เชิญนักวาดนักเขียน ครูบรรณาธิการชื่อดัง อาทิ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์,นายชีวัน วิสาสะ,นางสาวระพีพรรณ พัฒนาเวช,นางสาววิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ ฯลฯ  เปิดการเรียนการสอน การผลิตหนังสือภาพ หนังสือนิทานสำหรับเด็ก แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งพบว่า ทั้งเรื่องและภาพสะท้อนมุมมองต่อชีวิตที่ละเอียดอ่อน มีความละเมียดละไม ต่อมาแผนงานฯ การอ่านได้คัดสรรต้นฉบับจาก 30 เรื่อง ที่มีความโดดเด่น นำมาพัฒนาและจัดทำเป็น ชุดหนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย จำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เรื่องกา,เรื่องนกเพื่อนมด,เรื่องเสือน้อยน่ารัก,เรื่องพ่อนกในป่าใหญ่,เรื่องวาดรูปกับพ่อ และเรื่องหนูดีใจมากเลย เป็นนิทาน 6 เรื่อง ที่สะท้อนความเมตตาจากผู้สร้างสรรค์

นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย thaihealth

นางสาวอรสม สุทธิสาคร ผู้อำนวยการโครงการนิทานสร้างสุข ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นที่แดนศึกษา เรือนจำกลางบางขวาง เมื่อเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2556 รวม 4 เดือน นักเรียนของโครงการนี้คือผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางบางขวาง จำนวน 53 คน โดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนมีความเป็นเด็กน้อยอยู่ในตัว ในห้องเรียนได้มองเห็นความสุข ความแจ่มใส เสียงหัวเราะ เห็นความสนุกสนานของนักเรียนทุกคน และผลงานที่มาจากความสุขและความนุ่มนวลอ่อนโยนนี้กำลังเดินทางสู่หัวใจของเด็กๆทั่วประเทศ

นางสาวระพีพรรณ พัฒนาเวช กล่าวว่า แม้นักเรียนรุ่นพิเศษนี้ ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จำกัด ภายใต้ความขาดแคลนและเงื่อนไขต่างๆ แต่ไม่อาจขวางกั้นจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นของนักเรียนได้ พวกเราจึงได้มีโอกาสสัมผัสกับหนังสือนิทานที่มีคุณภาพ ไม่ด้อยไปกว่าผลงานมืออาชีพที่ใช้ชีวิตโลดแล่นในโลกอิสระ ในฐานะของครูที่ได้รับโอกาสพิเศษ ขอแสดงความคาราวะอย่างลึกซึ้งต่อหัวใจที่กระตือรือร้น กับความตั้งใจอันเต็มเปี่ยม บวกพลังแห่งความปรารถนาดีที่ส่งผ่านนิทานมายังผู้อ่านเพื่อให้เกิดความสุขอีกทอดหนึ่ง

ด้านนายชีวัน วิสาสะ กล่าวเสริมว่า นิทานแต่ละเรื่อง เล่าเรื่องด้วยถ้อยคำที่กระชับ สื่อสารใจความที่สำคัญต่อผู้อ่าน สร้างความรู้สึกที่แตกต่าง ทั้งความเห็นอกเห็นใจ มิตรภาพ และคุณค่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ส่วนด้านภาพ หลายเรื่องโดดเด่นมีชีวิตชีวา บางเล่มมีความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจมาก

นิทานข้ามกำแพง สร้างสุขจากเรือนจำสู่เด็กปฐมวัย thaihealth

สำหรับชุดหนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิมพ์ให้กับเด็กเล็กในพื้นที่ขาดโอกาส จำนวน 6,000 เล่ม (เรื่องละ 1,000 เล่ม) ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มีการจัดนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากแดนประหาร” โดยมีชุดหนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยนี้เป็นหนึ่งในการนำเสนอ  ณ สำนักปฏิบัติธรรมอรัญญะมุนี  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทอดพระเนตรและประทานคำแนะนำว่า  ชุดนิทานนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ขาดโอกาส  อันได้แก่  ผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์ในเรือนจำ  เด็กติดผู้ต้องขัง  ผู้ต้องขังที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก  รวมทั้งกลุ่มเด็กเล็กในโรงเรียนต่างๆ ตามชายแดนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงได้มีการจัดพิมพ์เพิ่ม ตามพระประสงค์ในพระเจ้าหลานเธอฯ ที่ทรงชักชวนผู้มีจิตกุศลได้เข้ามาสนับสนุนการเผยแพร่ จำนวน 24,000 เล่ม (เรื่องละ 4,000 เล่ม) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ(สำนัก 9) สสส. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม