แนะสถานศึกษาป้องกันไข้หวัดใหญ่

โดย
| |
อ่าน : 4,291

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แนะสถานศึกษาป้องกันไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ

“กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วย ควรแจ้งผู้ปกครองมารับกลับไปพักฟื้นที่บ้าน พร้อมแนะนำประชาชนให้ใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนหนึ่ง และปิดสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่ป่วยไปพบแพทย์ และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีนั้น ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคให้แก่คณะครูและผู้ปกครอง  

ในช่วงนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และเป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคนี้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบการระบาดไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดเรียนด้วย จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–18 มิถุนายน 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 30,214 ราย เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ และลำปาง ส่วนในกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 7,435 ราย คิดเป็น 1 ใน 4 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ หรือร้อยละ 24.6 ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร ในการลงพื้นที่ป้องกันและควบคุมโรค

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า คำแนะนำในสถานศึกษา มี 5 ข้อดังนี้ 1.สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้แยกออกและใส่หน้ากากอนามัย  จากนั้นแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับและพักฟื้นที่บ้าน 2.พิจารณาปิดสถานศึกษาหากมีเด็กป่วยหลายคน เพื่อควบคุมการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ดุลพินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง 3.สถานศึกษาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่จะให้ผู้ป่วยหยุดเรียน 4.จัดให้มีจุดล้างมือ สบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาล ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรวม และ 5.ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

สำหรับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม