สรุปงาน รร.สุขภาวะทางเพศ ระดับประถม

| |
อ่าน : 2,395

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

สรุปงาน รร.สุขภาวะทางเพศ ระดับประถม thaihealth

กิจกรรมการสรุปบทเรียนการทำงาน โครงการโรงเรียนสุขภาวะทางเพศระดับประถมศึกษา ซึ่งกลุ่มมานีมานะ ดำเนินการในโรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา

คุณครูทุกระดับชั้น ได้นำเสนอประสบการณ์ทำงานจากการที่โรงเรียนได้นำแนวคิดเรื่องเพศเชิงบวกมาปรับใช้ ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ทำให้เด็กนักเรียนสามารถดูแลตัวเองให้มีสุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยในเรื่องเพศ รวมทั้งเกิดบรรยากาศที่เป็นมิตร เด็กๆ สามารถสอบถามคุณครูเมื่อมีข้อสงสัยต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนสุขภาวะทางเพศระดับประถมศึกษา ดำเนินการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม