'เทศกาลทำดีหวังผล' ให้แบบยั่งยืน

| |
อ่าน : 4,225

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'เทศกาลทำดีหวังผล\' ให้แบบยั่งยืน thaihealth

ปิดฉากไปแล้วสำหรับงานเทศกาลทำดีหวังผล : Good Society Expo 'เทศกาลทำดีหวังผล'...ให้แบบยั่งยืน

ปิดฉากไปแล้วสำหรับงานเทศกาลทำดีหวังผล : Good Society Expo เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ยุวพัฒน์ เอ็นไลฟ และองค์กรอื่นๆ กว่า 100 องค์กรทั้งธุรกิจ สังคมและตลาดทุน ชวนคนไทยเป็น "พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม" (Active Citizen) สนับสนุนการทำงานกับองค์กรภาคสังคม "ตัวจริง" ใน 5 ประเด็นหลัก "การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ"

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้จัดกิจกรรมในโซนสุขภาพดี มีทางเลือก นำเสนอประเด็นอาหาร กิจกรรมทางกาย ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ เหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ และสุขภาวะทางเพศ รวมถึงนิทรรศการกลางที่เป็นงานสร้างเสริมสุขภาพในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา สื่อสารว่า "สุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเรา และส่งต่อสุขภาพดีให้คนอื่น" จึงได้ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมสนุก เช่น กิจกรรมทดสอบปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

\'เทศกาลทำดีหวังผล\' ให้แบบยั่งยืน thaihealth

กิจกรรมสวนผักคนเมืองและการจำลองครัวขนาดเล็กและเครื่องครัวที่จำเป็นเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตคนเมือง โดยเครือข่ายลดบริโภคเค็ม มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน Seeds Exchange ThaiPAN เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมชวนขยับวันละ 10,000 ก้าว โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโหลดแอพพลิเคชั่นนับก้าวเดิน และเริ่มขยับออกกำลังกายแล้วมารายงานผล หากเดินได้ครบ 10,000 ก้าว มารับรางวัล โดยการสนับสนุนของสมาพันธ์ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง

กิจกรรมเกมถนนคนเมา โดยใส่แว่นจำลองการเมาแล้วลองเดินบนถนนให้เห็นถึง อันตรายจากสุรานวัตกรรมนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ รวมถึงการสื่อสารกับลูกอย่างไรเรื่องเพศ นอกจากนี้ยังมีงานจิตอาสากับโครงการนับเราด้วยคน ภายใต้ แคมเปญ "ทำดีมีเหตุผล" ในกิจกรรม "แว่นตานำปัญญา" ที่จะบริจาคแว่นตาให้แก่เด็กในพื้นที่ที่ขาดแคลนแว่นตา เพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สังคม นำไปสู่สังคมสุขภาวะ

\'เทศกาลทำดีหวังผล\' ให้แบบยั่งยืน thaihealth

ด้าน นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย ตัวแทนภาคีภาคสังคมผู้ร่วมจัดงาน กล่าวว่า กรอบคิดเรื่องการลงทุนทางสังคมเป็นเรื่องใหม่ จึงจำเป็นต้องสร้างตัวอย่างความสำเร็จและมีกลไกที่หลากหลายให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ แล้วสื่อสารออกไปอย่างต่อเนื่อง จะนำมาสู่การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ความร่วมมือจากกว่า 100 องค์กร นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ระดับประเทศ โดยเชิญชวนประชาชนยกระดับการทำดี สู่การลงทุนทางสังคม ที่หวังผลได้มากกว่าการบริจาคด้วย "ทุน" ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ทุนเวลา ทุนเงิน ฯลฯ

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่จะนำเสนอเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในงาน ทำดีเห็นผล ประกอบด้วย ประเด็นการศึกษา นำเสนอสารสำคัญ "Limited Education ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาชีฟ ฯลฯ และช่องทางการมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา การศึกษา 3 ด้าน คือ ทุน คุณภาพการศึกษา ทักษะการใช้ชีวิต

ประเด็นผู้พิการและผู้สูงอายุ นำเสนอสารสำคัญ "สังคมร่วม รวมเราทุกคน" (Social Inclusion) โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลลำสนธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ สภากาชาดไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ฯลฯ ให้สังคมได้เห็นความหลากหลายของศักยภาพของคนพิการ พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คนทั่วไปทดลองเป็น "คนตาบอด-หูหนวก" และจัดกิจกรรมยกย่ององค์กรธุรกิจ 120 แห่งที่สนับสนุนจ้างงานคนพิการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม นำเสนอสารสำคัญ "คุณเท่านั้นที่เปลี่ยนโลกได้" โดย มูลนิธิเอ็นไลฟ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกันแสดงพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ "ดิน น้ำ ป่า เมือง" ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เทศกาลทำดีหวังผลช่วยย้ำว่าการให้ไม่ใช่แค่บริจาคเงิน...ทุกภาคส่วนมีทุนทางปัญญา ทางกายที่จะสร้างสังคมมีสุขอย่างยั่งยืนได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม