เด็กไอที ปี 5 กล้าคิด กล้าทำ

| |
อ่าน : 2,363

ที่มา : เว็บไซต์คม ชัด ลึก

ภาพประกอบจากเว็บไซต์คม ชัด ลึก

เด็กไอที ปี 5 กล้าคิด กล้าทำ thaihealth

3 องค์กรพันธมิตร ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไอทีให้มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและแตกต่างท่ามกลางบริบทไทยแลนด์ 4.0

เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5 เปิดพื้นที่การเรียนรู้ บ่มเพาะ และสนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน จากเวทีประกวดแข่งขันไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานได้จริง ทั้งด้านเกษตรกรรม ชุมชน การศึกษา สุขภาพ และอุตสาหกรรม เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

โดยปี 2560 นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล และเนคเทค เล็งเห็นว่า ยังมีเยาวชนไอทีที่คิดค้นสร้างสรรค์พัฒนางานเป็น “ต้นแบบความคิด” ที่ดีมาก แต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริง ดังนั้น จึงต้องเร่งสนับสนุนเยาวชนไอทีเหล่านี้ให้เตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านนวัตกรรม  เทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัว โดยคัดสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการออกแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงประสบการณ์และความต้องการของผู้บริโภค การบริหารจัดการโครงการ การตลาด และการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพมาเสริม ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ และต่อยอดพัฒนาผลงานให้ถึงมือผู้ใช้จริง

เด็กไอที ปี 5 กล้าคิด กล้าทำ thaihealth

นายกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร ผู้จัดการโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ กล่าวว่าจาก 4 ปีที่ผ่านมา เราได้เยาวชนที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการฯ ทั้งสิ้น 146 คน 49 ผลงาน ซึ่งแต่ละปีผลงานของน้องๆ ก็ได้พัฒนาขึ้นทุกปี และมีผลงานหลายชิ้นที่ไปถึงมือผู้ใช้ได้จริงๆ อย่างเช่น ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ ตู้หยอดเหรียญกระจาย Wi-Fi ในที่สาธารณะ หรือเครื่องรดน้ำเห็ดอัตโนมัติ เป็นต้น

ผลงานบางชิ้นมีจุดเริ่มต้นเป็นเพียงแค่โครงงานวิทยาศาสตร์ แต่ก้าวกระโดดกลายเป็นผลงานที่มีผู้ต้องการใช้ อีกทั้งยังไปช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในชุมชนสังคมอีกด้วย ที่สำคัญการดำเนินงานโครงการฯ จะสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเนคเทค ที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ กระบวนการบ่มเพาะทางความคิด รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาผลงาน งบประมาณ ตลอดจนการต่อยอดผลงานไปสู่ภาคธุรกิจ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าสนับสนุนน้องๆ ที่มีฝันเหล่านี้ไปให้ถึงปลายทาง

นายสมรรถ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Startegic Planing and Development ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า น่าชื่นชมและรู้สึกดีใจที่เห็นเด็กไอทีรุ่นใหม่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยี แต่คำถาม คือ ทำอย่างไรให้ผลงานเหล่านี้เปลี่ยนสถานะจากไอเดียต้นแบบกลายเป็นผลงานไปถึงมือของ User ได้จริงๆ นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนกลุ่มนี้จะได้รับความคิดเห็น และการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของตนเองให้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้น ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฯ ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยเช่นกัน และกำลังมองหาผลงานที่สามารถต่อยอดเพื่อให้น้องๆ ทำฝันให้เป็นจริง

เด็กไอที ปี 5 กล้าคิด กล้าทำ thaihealth

ทางด้าน ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กซ์ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เกริ่นถึงกระบวนการบ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้แก่เยาวชนในปีนี้ ว่า “นอกจากความรู้พื้นฐานด้านไอทีที่เสริมศักยภาพน้องๆ อย่างเข้มข้นแล้ว ความพิเศษในปีที่ 5 นี้ คือ เราได้ปรับกระบวนการเสริมทักษะเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเราเชื่อว่า การที่ให้เยาวชนได้ลงไปสัมผัสด้วยตนเอง หรือการเข้าไปได้คุยกับคนอื่นที่มีประสบการณ์ เช่น รุ่นพี่ที่ทำ start  up หรือผู้เชี่ยวชาญในวงการไอทีทั้งหลาย จะทำให้เด็กได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในหนังสือ หรือการบอกกล่าวเพียงอย่างเดียว  และเยาวชนเหล่านี้จะได้มองเห็นสภาพความเป็นจริงในโลกยุคปัจจุบันเขาจะได้เตรียมตัวรับมือกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

เด็กไอที ปี 5 กล้าคิด กล้าทำ thaihealth

จากปีที่แล้วที่คิดว่าทางโครงการฯ ทำได้ดีคือ การให้ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจากสิ่งที่ได้คิดและสร้างสรรค์ไว้ ตรงนี้ถือว่าเป็นการเสริมความรู้ให้เขาตระหนักรู้ถึงคุณค่าจากความคิดสร้างสรรค์ที่เขาคิดขึ้นมา  ก็หวังว่าเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่มีไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ

ถึงแม้ว่าโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 5 แต่โครงการฯ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะการพัฒนาผลงานที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะลุกขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคตต่อไป เยาวชนนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและไอทีติดตามข่าวความเคลื่อนไหวโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5 ได้ที่ https://www.scbfoundation.com/หรือแฟนเพจเฟสบุค https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม