มท.ร่วม สสส. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

| |
อ่าน : 2,221

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

มท.ร่วม สสส. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน thaihealth

"มหาดไทย" จับมือ "สสส."ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดึงภาครัฐ-ภาคประชาสังคมร่วมมือบนแนวทาง"ประชารัฐ"

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส ที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยอยากให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นงานเชิงคุณภาพ คือ slow but sure โดยจะต้องเริ่มต้นจากใจที่พร้อมจะทำงาน ต้องมี passion คือ ความอยากที่จะทำงาน มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ส จึงอยากให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี

"ข้าราชการถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต เหมือนเป็นจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม หรือที่เรียกว่า แนวทางประชารัฐ การผลักดันจากภาครัฐ จะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น หรือช่วยให้เกิด event ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทำให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงจังหวัดให้ส่งเสริมให้คนออกกำลังกายทุกวันตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และตามคำบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงอยากให้หยิบยกเรื่องจักรยานขึ้นมาเป็นทางเลือกของคนในชุมชน เนื่องจาก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวได้ เช่น นโยบาย sport tourism ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"สสส.เป็นหน่วยงานที่จะช่วยท่านในเรื่อง know how ได้ แต่ให้ท่านนำไปปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของท่าน และอยากให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้กลับไปขายไอเดียว่า ยุทธศาสตร์ 3 ส เป็นอย่างไร เพื่อให้คนในองค์กรได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และขยายผลต่อไป"

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการไปยังจังหวัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามแนวทางยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส และช่วยกันสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการและหันมาใช้จักรยานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้และตระหนักในสิทธิและการใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนน ตลอดจนจัดหาองค์ความรู้ด้านเทคนิควิชาการเพื่อการออกแบบและการจัดการเส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนจัดกระบวนการเพื่อการขยายผลและผลักดันนโยบายจักรยานในท้องถิ่นใกล้เคียงต่อไปด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม