ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพ

| |
อ่าน : 4,073

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพ thaihealth

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดการประชุม “ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 11-12 ” พร้อมปาฐกถา “กระบวนทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จัดการประชุม “ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 11-12 ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมไทย” มี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน มีหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมาของภาคีเครือข่ายในภาคใต้ ซึ่งพบว่าภาคใต้มีปัญหาสำคัญ 4 ประการหลัก ได้แก่ ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ภาวะคุกคามปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ที่กระทำต่อกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมทั้งปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ , ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่อาหารมีจำนวนลดลง ความปลอดภัยของอาหารและการมีภาวะโภชนาการที่สมวัย , ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากร ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรลดลง ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน สถานการณ์และความรุนแรงด้านภัยพิบัติในพื้นที่ที่ต้องเผชิญ และประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ การเข้าถึงความครอบคลุมในการจัดการสุขภาพชุมชนยังพบความเหลื่อมล้ำทั้งในระบบการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การกำหนดประเด็นสุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวิกฤติปัญหาของพื้นที่และความต้องการของชุมชน และออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อสานพลัง เสริมกลไกที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน ประสานการลงทุนร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนการขับเคลื่อนสุขภาพภาคใต้ , การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ประเด็นสุขภาพภาคใต้ กระบวนการดำเนินงานและทิศทางการทำงานร่วมกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายพื้นที่ในภาคใต้ ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม