สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน

| |
อ่าน : 2,535

ที่มา : แฟนเพจเทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

ภาพประกอบจากแฟนเพจเทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน thaihealth

ประชุมเตรียมพร้อม “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ มอบหมาย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน เปิดประชุมโครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผอ.สำนักวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น นางสุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน นางภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และประธาน/คณะกรรมการชุมชนบ้านศรีฐาน ร่วมกันประชุม วางแผน ลงพื้นที่เพื่อสืบค้นชุมชนบ้านศรีฐาน ตามโครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” เพื่อจะสืบค้น 1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนศรีฐานแต่ดังเดิม ก่อนที่ปัจจุบันจะแยกชุมชน เป็น 4 ชุมชน คือ ศรีฐาน 1,2,3,4 2.สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญ ประวัติความเป็นมา ความน่าสนใจ 3.ของดี ชุมชนศรีฐาน ของกิน ของใช้ อื่นๆ

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสำนักสมาคมสื่อมวลชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประชุมเตรียมจัดทำโครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน เลือกพื้นที่นำร่อง ชุมชนศรีฐาน เพื่อยกระดับชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น

โดยจะเก็บรวบรวมทำเป็นหนังสือเล่ม วีดีทัศน์ หนังสั้น ภาพถ่าย นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไป ลูกหลานชาวศรีฐานได้เรียนรู้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม