ฉายหนัง-เสวนา ประเด็นครอบครัวไทย

| |
อ่าน : 2,177

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนเเปลงสังคมภาคเหนือตอนบน

ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนเเปลงสังคมภาคเหนือตอนบน

ฉายหนัง-เสวนา ประเด็นครอบครัวไทย thaihealth

จ.เชียงใหม่ ฉายหนังและเสวนาประเด็นครอบครัวไทย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว และเครือข่ายคนทำหนังอิสระ Moving Image จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นครอบครัวและกิจกรรมเสวนา ภายใต้ชื่องาน As The Family Short Film  เพื่อเป็นการสร้างมุมมองการเรียนรู้ถึงรูปแบบครอบครัวไทยในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงมุมมองของการสร้างครอบครัวเข้มแข็งบนสถานการณ์ความหลากหลาย ดูทีวีทีวีการฉายภาพยนตร์สั้นถึง 3 เรื่อง ได้แก่ คำตอบ, HP Health Point ,Twilight of Ours

พร้อมทั้งช่วงท้ายของกิจกรรมยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ จากเครือข่ายกลุ่มคนทำหนังต่อมุมมองของการผลิตภาพยนตร์สั้นในประเด็นครอบครัว รวมถึงมีวิทยากรพิเศษ นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติไอโอจีที เอ็นทีโอ มูฟเม้นท์ โดยบรรยากาศในเวทีมีนักเรียนนักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-302-4761 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม