ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 3,417

ที่มา : แฟนเพจสคล ภาคตะวันออก

ภาพประกอบจากแฟนเพจสคล ภาคตะวันออก โดย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่ากรุงเทพฯ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าของแต่ละจังหวัด ภาคตะวันออก ได้รับเชิญจากเข้าร่วมประชุมจาก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ได้ดำเนินการในการเชื่อมภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด ในขณะเดียวกันทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็มีการสนับสนุนงบให้กับภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในแต่ละจังหวัดด้วย

​ในการนี้ ทาง สอจร. ได้เล็งเห็นว่า ถ้าภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้มีโอกาสเชื่อมประสานการทำงานร่วมกัน น่าจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนได้ยิ่งขึ้น จึงได้จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขึ้น ทั้งนี้ ทาง สอจร. เชิญผู้ประสานงานฯ เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “บทบาทของภาคีต่องานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม