ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

| |
อ่าน : 3,219

ที่มา : แฟนเพจสคล ภาคตะวันออก

ภาพประกอบจากแฟนเพจสคล ภาคตะวันออก โดย เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน thaihealth

จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่ากรุงเทพฯ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าของแต่ละจังหวัด ภาคตะวันออก ได้รับเชิญจากเข้าร่วมประชุมจาก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ได้ดำเนินการในการเชื่อมภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด ในขณะเดียวกันทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็มีการสนับสนุนงบให้กับภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในแต่ละจังหวัดด้วย

​ในการนี้ ทาง สอจร. ได้เล็งเห็นว่า ถ้าภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้มีโอกาสเชื่อมประสานการทำงานร่วมกัน น่าจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนได้ยิ่งขึ้น จึงได้จัดการสัมมนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขึ้น ทั้งนี้ ทาง สอจร. เชิญผู้ประสานงานฯ เป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “บทบาทของภาคีต่องานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม