รณรงค์“วันสิ่งแวดล้อมโลก”

โดย
| |
อ่าน : 6,877

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รณรงค์“วันสิ่งแวดล้อมโลก” thaihealth

แฟ้มภาพ

 “กรมควบคุมโรค” รณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” 5 มิถุนายนของทุกปี พร้อมชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในบ้านและรอบบ้าน ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม การจราจร และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาขยะ การเผาป่า เป็นต้น  

ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และนายพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “Connecting People to Nature” ปลูกต้นไม้ในบ้าน สร้างรั้วธรรมชาติ บำบัดอากาศพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว”

นพ.สุเทพ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกร่วมมือกันขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามชาวโลก ในส่วนของประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 26 เมษายน 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 43 มคก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐาน 10 จุดตรวจวัดจากทั้งหมด 61 จุดตรวจวัด สำหรับก๊าซโอโซน (O3) พบค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุดของแต่ละจุดตรวจวัด อยู่ในช่วง 48–152 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 70 พีพีบี) จะเห็นได้ว่ายังคงมีปัญหามลพิษทางอากาศอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาหมอกควันไฟป่าทางภาคเหนือและภาคใต้ ไฟไหม้บ่อขยะ มลพิษในเขตเมือง และมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้หลายพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ ตามมามากมาย

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอเสนอแนะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่สำคัญ คือ 1.หน่วยงานต่างๆ ควรมีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันการปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 2.การสร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถปฏิบัติอย่างง่ายๆ เพื่อลดมลพิษทางอากาศภายในบ้าน เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ หรือขจัดมลพิษทางอากาศ

เนื่องจากพบว่า ต้นไม้สามารถดูดสารพิษด้วยกรรมวิธีการคายน้ำ โดยจะทำการดูดก๊าซพิษที่อยู่รอบ ๆ ลงสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รากจะเป็นตัวเปลี่ยนให้สารพิษเหล่านั้นกลายไปเป็นอาหารของพืช  และ 3.แนะนำไม้ประดับที่สามารถฟอกอากาศได้ เช่น ว่านหางจระเข้ สาวน้อยประแป้ง เดหลี ไทรใบใหญ่ เป็นต้น ส่วนไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษได้ เช่น วาสนา หมากเหลือง เบญจมาศ ลิ้นมังกร ปาล์มไผ่ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม