รณรงค์“วันสิ่งแวดล้อมโลก”

โดย
| |
อ่าน : 5,182

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รณรงค์“วันสิ่งแวดล้อมโลก” thaihealth

แฟ้มภาพ

 “กรมควบคุมโรค” รณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” 5 มิถุนายนของทุกปี พร้อมชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในบ้านและรอบบ้าน ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม การจราจร และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาขยะ การเผาป่า เป็นต้น  

ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นางวีณา ภักดีสิริวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และนายพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “Connecting People to Nature” ปลูกต้นไม้ในบ้าน สร้างรั้วธรรมชาติ บำบัดอากาศพิษ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว”

นพ.สุเทพ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกร่วมมือกันขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุกคามชาวโลก ในส่วนของประเทศไทย หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 26 เมษายน 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 43 มคก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐาน 10 จุดตรวจวัดจากทั้งหมด 61 จุดตรวจวัด สำหรับก๊าซโอโซน (O3) พบค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง สูงสุดของแต่ละจุดตรวจวัด อยู่ในช่วง 48–152 พีพีบี (ค่ามาตรฐาน 70 พีพีบี) จะเห็นได้ว่ายังคงมีปัญหามลพิษทางอากาศอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาหมอกควันไฟป่าทางภาคเหนือและภาคใต้ ไฟไหม้บ่อขยะ มลพิษในเขตเมือง และมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้หลายพื้นที่ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ ตามมามากมาย

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอเสนอแนะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศที่สำคัญ คือ 1.หน่วยงานต่างๆ ควรมีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมป้องกันการปล่อยมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 2.การสร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถปฏิบัติอย่างง่ายๆ เพื่อลดมลพิษทางอากาศภายในบ้าน เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับ หรือขจัดมลพิษทางอากาศ

เนื่องจากพบว่า ต้นไม้สามารถดูดสารพิษด้วยกรรมวิธีการคายน้ำ โดยจะทำการดูดก๊าซพิษที่อยู่รอบ ๆ ลงสู่ดินและจุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆ รากจะเป็นตัวเปลี่ยนให้สารพิษเหล่านั้นกลายไปเป็นอาหารของพืช  และ 3.แนะนำไม้ประดับที่สามารถฟอกอากาศได้ เช่น ว่านหางจระเข้ สาวน้อยประแป้ง เดหลี ไทรใบใหญ่ เป็นต้น ส่วนไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษได้ เช่น วาสนา หมากเหลือง เบญจมาศ ลิ้นมังกร ปาล์มไผ่ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม