เด็กไทยพัฒนาการช้า สธ.ออกคู่มือกระตุ้นพ่อแม่ช่วย

โดย
| |
อ่าน : 5,106

สธ.จัดโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมจัดพิมพ์คู่มือกระตุ้นพ่อแม่ช่วย

เด็กไทยพัฒนาการช้า สธ.ออกคู่มือกระตุ้นพ่อแม่ช่วย

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ว่า เนื่องในมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และน้อมรับคำขวัญวันแม่พระราชทานประจำปี 2555 ว่า" มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้นขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ" และสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.55-12 ก.ย.55 ตามโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นวัยทองของพัฒนาการเด็กทั้งหมด จำนวน 4 แสนคนทั่วประเทศ หรือ 50% ของเด็กที่เกิดในปี 2553 โดยดำเนินการในคลินิกสุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง ฟรี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิมพ์หนังสือกิน กอด เล่น เล่า จำนวน 400,000 เล่ม เพื่อแจกให้แม่นำไปใช้เป็นคู่มือส่งเสริมพัฒนาการของลูก

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ผลสำรวจของกรมอนามัยล่าสุดในปี 2553 ประเทศไทยพบเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ 1-2% ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประมาณ 1 ล้าน 2 แสนคน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียง 70% หรือประมาณ 3 ล้านคน จากจำนวนเด็กวัยนี้ที่มีประมาณ 4 ล้านคน โดยมีเด็กเพียง 20% ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี และพบว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าถึงบริการเพียง 5.23% เท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนแก้ไขโดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ.2555-2559 เร่งรัดให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเด็กทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดคลินิกสุขภาพเด็กดีดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้ว ขณะเดียวกันมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ รณรงค์ให้หญิงฝากครรภ์อย่างน้อย 4 ครั้งก่อนคลอด

 

          

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม