สภาเด็กเพิ่มพื้นที่สีเขียว

| |
อ่าน : 3,129

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากป่าชุมชน 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สภาเด็กเพิ่มพื้นที่สีเขียว thaihealth

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซพิษ ทั้งยังผลิตก๊าซออกซิเจน และสร้างสมดุลด้วยการลด อุณหภูมิของพื้นที่นั้นๆ ลงอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต. นาคูณใหญ่ ผ่านกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาและมีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 150 คน คอยทำหน้าที่รณรงค์ปลูกป่า ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนต้นไม้ที่จะนำไปปลูกตาที่สาธารณะประโยชน์ มีการจัดหาพันธ์ไม้หายาก เพื่อเพาะพันธ์จำหน่ายให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้ามาซื้อเพื่อใช้จัดกิจกรรม

เด็กและเยาวชนในตำบลนาคูณใหญ่ราว 40 คน จึงรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมจากการเพาะพันธุ์ไม้จำหน่ายในระหว่างช่วงปิดเทอมมีรายได้เดือนละประมาณ 500 บาทต่อคนต่อเดือน พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้หายาก  วันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน เพราะมีแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่เกิดจากป่านอกเหนือจากกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะแล้ว ยังได้มีการสร้างข้อตกลงในการไม่ทำลายปา เช่น การไม่เผาป่าเพื่อหาของป่า ไม่ตัดไม้ในป่าชุมชน จากการรงณรงค์ของกลุ่มเยาวชนทำให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกของคนในชุมชน จนเกิดเป็นความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อยากให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติและเป็นแหล่งต้นน้ำ สร้างความสมบูรณ์ให้ชีวิตต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

คืนกำไรสู่สังคม  ฝรั่ง  เซลล์สมอง  ศ.นพ.ประเวศ วะสี  เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างสังคมเพื่อทุกคน  สถานประกอบการต้นแบบ  “เยาวชนนักเชียร์อ่าน  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth สมุนไพร การนวดไทย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 อบรมความรู้  ไม่เพียงพอ  เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนได้  นักจักรยาน  ประธานกรรมการ จัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  นักสืบ อาชญากรรม พนักงานสอบสวนคดี อุบัติเหตุ คนขับ  มั่นคง  ผู้ป่วยเด็ก  ลิ่มเลือด  ศิลปะติดดิน  สมาคมหมออนามัย  ดับทุกข์  thaihealth รกรุงรัง