กศน. อุบลรัตน์ จัดหลักสูตร ปวช. แก่ผู้พิการ

| |
อ่าน : 2,873

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

กศน. อุบลรัตน์ จัดหลักสูตร ปวช. แก่ผู้พิการ thaihealth

กศน. อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลุยจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ให้แก่ผู้พิการ

นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน. อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ว่านายประยุทธ หลักคำ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ศท.)  สำนักงาน กศน. ได้ลงพื้นที่ยัง ศูนย์พัฒนาฯ ดังกล่าวเพื่อร่วมถ่ายทำวีดีโอการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาชีพศิลปกรรมสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก อาร์ต โดยมีผู้เรียนเป็นคนพิการ ประเภทผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่  1 ตุลาคม 2556 (ภาคเรียนที่2/2556) ซึ่งปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ มีผู้เรียนระดับ ปวช.1  จำนวน  20 คน ระดับ ปวช.2 จำนวน 23 คน ปวช. 3  จำนวน  9  คน  และในภาคเรียนที่ 1/2559 ที่ผ่านมานั้น มีผู้จบการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งก่อนที่จะจบการศึกษาผู้เข้ารับการศึกษาทุกคน จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมแรงงาน  ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพของผู้เรียนได้ว่า ว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะสามารถมีงานทำ และมีอาชีพส่วนตัวเลี้ยงชีพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุทธิศักดิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ของ กศน.อำเภออุบลรัตน์ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จขึ้นได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พร้อมกันนี้ยังมีการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริม อาทิ การจัดตั้งมูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพและการศึกษาแก่คนพิการ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ กศน.อำเภออุบลรัตน์ ยังได้จัดส่งครู ปวช.มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ช่วยในการสอนตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และมีผู้เรียนที่ผู้ภาษามือเป็นผู้ช่วยครูในการแปลบทเรียนให้กับเพื่อนที่บกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย ซึ่งจากการลงพื้นที่ นายประยุทธ หลักคำ ได้รับปากว่าจะนำแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ให้กับคนพิการ ของ กศน.อำเภออุบลรัตน์ ที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งนี้ นำเสนอต่อเลขาธิการ กศน. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวให้กับคนพิการทั่วประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม