พลังใจ-ครอบครัว จุดพลิกผันสิงห์ (เลิก) อมควัน

| |
อ่าน : 2,515

ที่มา : เว็บไซต์ pptvhd36.com

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ pptvhd36.com

พลังใจ-ครอบครัว จุดพลิกผันสิงห์ (เลิก) อมควัน thaihealth

การเลิกบุหรี่ แต่ละคนคงมีวิธีการแตกต่างกัน แต่สำหรับคนต้นแบบอย่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเลิกสูบบุหรี่ได้

การปั่นจักรยานออกกำลังกาย เป็นแนวปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ของ นูรูดดีน สูลัยมาน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่อดีตเคยติดบุหรี่จนประสบปัญหาสุขภาพ

นูรูดดีน เล่าให้ฟังว่า เพื่อนเริ่มชักชวนให้เขาสูบบุหรี่ครั้งแรก ตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เขาก็กลายเป็นคนติดบุหรี่และสูบต่อเนื่องมาหลายสิบปี

เมื่อเริ่มมีครอบครัว จึงเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาอยากเลิกบุหรี่ ลูก 4 คนและภรรยา มักเตือน และแสดงออกให้เขารับรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่ รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะส่งมาถึงตัวเขาเอง นี่เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เขาตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังตั้งแต่ 8 ปีที่แล้ว และกลายเป็นครอบครัวปลอดบุหรี่ที่เป็นแบบอย่างในชุมชน

นูรูดดีน เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนประชากรกว่า 8,000 คน ในตำบลมะรือโบตก ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ แต่จากการสำรวจยังพบว่า ประชากรมากกว่าครึ่งยังคงสูบบุหรี่ นโยบายลดพื้นที่สูบบุหรี่จึงเป็นนโยบายหลักที่ผู้นำชุมชนเร่งดำเนินการ

แม้การรณรงค์หลากหลายรูปแบบจะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกยอมรับว่าการทำให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้ยาก เนื่องจากการลด ละ เลิก อย่างถาวร ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของจิตใจเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม