สวท.สุพรรณบุรี ประชุม Gen Z เยาวชนไม่สูบบุหรี่

| |
อ่าน : 2,550

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND ​

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND 

สวท.สุพรรณบุรี ประชุม Gen Z เยาวชนไม่สูบบุหรี่ thaihealth

สวท.สุพรรณบุรี จัดประชุมเครือข่าย Gen Z เยาวชนไม่สูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี (สวท.สุพรรณบุรี) นำโดย นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี (สวท.สุพรรณบุรี) จัดประชุม เครือข่าย Gen Z โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส / กอ.รมน.สุพรรณบุรี/ กศน.สุพรรณบุรี / วิทยาลัยอาชีวศึกษา/ อบจ.สุพรรณบุรี/ สสจ.สุพรรณบุรี /รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์/ สนง.พมจ.สุพรรณบุรี/ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สุพรรณบุรี เป็นต้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานรณรงค์เยาวชนไม่สูบบุหรี่ และขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเตรียมจัดกิจกรรมในโครงการ Gen Z ไม่สูบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ สวท.สุพรรณบุรี โดยมีเครือข่ายเป็นเยาวชนเข้าอบรมจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่สุพรรณบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม