ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0

| |
อ่าน : 4,016

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0 thaihealth

ขอเชิญร่วมงานเสวนา 'ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0'

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวก.) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาในหัวข้อ "ฉลากโภชนาการ 1.0 สู่ Thailand 4.0" ในวันที่  6  มิถุนายน 2560  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ  ห้องรวงข้าว ชั้น 2  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำด้านโภชนาการ ประกอบด้วย ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหารคณะกรรมการอาหารและยาและ ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ,  ผศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. เป็นผู้ดำเนินรายการ 

สำหรับประเด็นสำคัญในการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและขยายศักยภาพการแข่งขันและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของรัฐบาลตามนโยบาย Thailand 4.0 ในเรื่องของโภชนาการและบทบาทการพัฒนาอาหารพรีเมียม พร้อมทำความเข้าใจกับฉลากยุค 4.0 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารถึงผู้บริโภคให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยฉลากโภชนาการแนวใหม่ จะเป็นมิตรกับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาในครั้งนี้ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปรีดา  โทร. 081-309-7997  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม