ขับขี่ปลอดภัย วิชากศน.คลองขุด

| |
อ่าน : 3,404

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก MGR Online 

ขับขี่ปลอดภัย วิชากศน.คลองขุด thaihealth

“กศน.คลองขุด” ผุดไอเดียติววิชา “ขับขี่ปลอดภัย” สร้างความตระหนักลดอุบัติเหตุและความสูญเสียแก่นักเรียน ในภายหน้าจะขยายผลการดำเนินงานไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนให้ครบ 24 แห่งทั้งอำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าประเทศไทยยังคงมีอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศนามิเบีย แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายออกมาบังคับใช้มากขึ้น แต่การละเมิดกฎจราจรก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ

การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร นับเป็นความสูญเสียที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งผู้บาดเจ็บ ผู้พิการ และความโศกเศร้าของครอบครัวของผู้สูญเสีย หากคิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจแล้วแต่ละปีมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นมหาศาล การสร้างวินัยปฏิบัติตามกฎจราจรจึงเป็นหนทางเบื้องต้นในการลดอัตราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

เพราะเห็นลูกศิษย์ต้องเจ็บป่วย ขาดลาจากการเรียนโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยอุบัติเหตุ ที่ร้ายแรงก็ถึงแก่ชีวิตจากเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะจากรถจักยานยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปหรือกลับจากเรียน ทำให้ น.ส.สิรภัทร สัจจาพันธ์ หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล (กศน.คลองขุด) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และหาทางลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ ขณะเดียวกันก็ได้ดำเนินโครงการ “ศึกษาผลกระทบการไม่เคารพกฎจราจรด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักศึกษากศน. คลองขุด” ควบคู่ไปด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาจารย์สิรภัทร เล่าถึงที่มาว่า การมาเรียนของนักศึกษาร้อยละ 99 จะมามอเตอร์ไซค์ ในวันเรียนก็จะมีนักศึกษาหรือผู้ปกครองโทรมาลาไม่สามารถมาได้ รถล้ม อีกวันก็อาจมีผู้ปกครองโทรบอกว่าเกิดเกิดอุบัติเหตุ คือจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง แล้ววัยรุ่นไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกก็เลยทดลองทำโครงการกับนักศึกษาของเราก่อน เบื้องต้นมีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน เฉพาะ กศน.คลองขุด แต่ก็มีตำบลใกล้เคียงเข้ามาร่วมด้วยเวลาเรามีกิจกรรม มีอบรม

ขับขี่ปลอดภัย วิชากศน.คลองขุด thaihealth

จากนั้นก็วางแผนสร้างแกนนำจากนักศึกษาที่อาสาและรับสมัครด้วย ให้ลงพื้นที่สำรวจ สังเกตพฤติกรรมการขับขี่ในจุดเสี่ยงที่มีการจราจรคับคั่ง ทั้งหน้าโรงเรียน หน้าห้างสรรพสินค้า แยกที่มีไฟสัญญาณจราจร จากผลการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ ผู้ขับขี่ผิดกฎจราจร เช่น ขับขี่สวนทาง ไม่สวมหมวกกันน็อก ขับปาดหน้า ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ถนนมากทั้งช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงค่ำ

เมื่อได้ข้อมูลก็นำมาวิเคราะห์ดำเนินการตามแผน จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านวินัยจราจรให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบุคคลกรของ กศน.คลองขุด โดยได้ร่วมกับหน่ายงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่จราจร สภ.อ.เมืองสตูล เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด หน่วยงานด้านประกันอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีพมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนในตำบลคลองขุดและพื้นที่ใกล้เคียง

หลังจากดำเนินโครงการพบว่าจากเดิมที่นักศึกษา กศน.คลองขุดต้องประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่พาหนะบนท้องถนนเดือนละ 7-10 ราย การเกิดอุบัติเหตุแทบไม่มีเลยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้นักศึกษาก็ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ไปในทางที่ดี สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ไม่ขับขี่ย้อนเส้นทาง ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะคอยตักเตือนกันเอง และยังมีรางวัลเป็นเครื่องจูงใจอีกด้วย

“ตั้งแต่จัดกิจกรรมมาการเกิดอุบัติเหตุแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย กับเมื่อก่อนนี้เดือนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับนักศึกษาของเราเยอะมาก เดี๋ยวก็มีโทรมาลาอยู่ตลอด ตอนนี้ดีขึ้น นักศึกษาคนไหนที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะไม่ได้คะแนนด้วย เราบอกไปถึงผู้ปกครองเลย ถ้าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะได้คะแนน เราให้เด็กไปหาข้อมูลบ้านผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุด้วยเพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงอันตรายจริงๆ เด็กจะให้ข้อมูลว่าทั้งเสียเวลา เสียเงิน และจิตใจเสีย บางคนต้องสูญเสียลูก สมาชิกครอบครัวต้องพิการ จากพฤติกรรมการขับขี่คึกคะนองทำให้คนอื่นสูญเสีย เด็กๆ ของเราคนขับรถอย่างน้อยต้องมีหมวกกันน็อก และไม่ให้ซ้อนสามเด็ดขาด แต่ข้างนอกเราคุมไม่ได้” อาจารย์สิรภัทร กล่าวย้ำและยืนยันว่าในภายหน้าจะขยายผลการดำเนินงานไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนให้ครบ 24 แห่งทั้งอำเภอเมือง เพราะทุกคนต้องใช้ถนนร่วมกัน

ขณะที่ นายวีรพล พยายาม นักเรียนชั้นมัธยมปลาย กศน.หนึ่งในแกนนำขับขี่ปลอดภัย เล่าว่า ขับขี่จักรยานยนต์มาเรียนจากบ้าน 5 กิโลเมตร ยอมรับว่าเคยเกิดอุบัติเหตุจากการถูกจักยานยนต์คันอื่นขับสวนทางมาชนจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและรถได้รับความเสียหาย และขณะนั้นไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเพราะรีบร้อนออกจากบ้าน แต่เมื่อได้มาเป็นแกนนำทำให้ตระหนักถึงความปลอดภัย คอยตักเตือนเพื่อนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่อย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุผู้สูญเสียได้รับผลกระทบก็คือตัวเอง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเสียเงิน หรือหากไม่เสียชีวิตแต่เจ็บป่วยพิการ ก็จะทำให้เสียโอกาสในการเรียน การทำงาน หรือทำกิจกรรมเหมือนคนปกติทั่วไป

“พอมาเข้าโครงการได้เป็นแกนนำด้วยเราก็จะตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยเสมอ ระมัดระวังเมื่อต้องขับขี่ทุกครั้ง ก็ได้ไปรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัยตามหมู่บ้าน แจกใบปลิว เรื่องวินัยจราจร การสวมหมวกกันน็อก การไม่ขับขี่ย้อนศร เพราะที่นี่มีการขับขี่ย้อนศรมาก วัยรุ่นก็ไม่ค่อยใส่หมวก แต่ก่อนนักศึกษา กศน.ที่นี่เองก็ไม่ใส่หมวกเช่นกัน นักศึกษาเองอยากขับรถอย่างไรก็ขับก็ไม่สนใจเท่าไร เดี๋ยวนี้มีการบังคับให้ใช้เส้นทางเดียวในการออก เด็กก็ทำมากขึ้นมีส่วนน้อยที่ไม่ปฏิบัติตาม ก็ต้องแนะนำเพื่อนมากขึ้น ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง”แกนนำขับขี่ปลอดภัยเล่าถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

จากการดำเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในหมู่นักศึกษาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ใช้รถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ปฏิบัติตามกฎจราจร มูลค่าความเสียหายแทบไม่เกิดขึ้น จากความสำเร็จในจุดเริ่มต้นเล็กๆ หากได้รับการขยายผลไปสู่วงกว้างมากขึ้น ย่อมเป็นผลดีอาจช่วยให้ประเทศไทยไม่ต้องติดอันดับโลกของการเกิดอุบัติเหตุอีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม