‘น้ำดื่มผ่านมาตราฐานน้ำดื่มเวียงลดา’จ.พะเยา

| |
อ่าน : 3,011

ที่มา:วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก จัดการน้ำ 12 ประเด็นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

‘น้ำดื่มผ่านมาตราฐานน้ำดื่มเวียงลดา’จ.พะเยา thaihealth

ปัญหาเรื่องน้ำดื่มสำหรับการบริโภคเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวชุมชนเวียงต้องเผชิญ เนื่องจากน้ำในพื้นที่มีการปนเปื้อนสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ทำให้น้ำไม่สะอาด ขณะที่น้ำประปาก็ยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ของตำบล ประชาชนจึงต้องบริโภคน้ำที่ผลิตจากโรงน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยเหตุนี้ ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ซึ่งเวลานั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ จึงได้ก่อตั้งโรงน้ำดื่มเวียงลดาขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 ผ่านโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนของสภาผู้แทนราษฏร โดยโรงน้ำดื่มประกอบด้วยอาคารหนึ่งหลัง และอุปกรณ์กรองน้ำ 1 ชุด ใช้งบประมาณในการสร้าง 201,000 บาท และได้ให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ โดยกลุ่มสตรีได้มีการระดมทุนเป็นหุ้น หุ้นละ 100 บาท ระดมได้ 600 หุ้น เพื่อนำทุนไปจัดซื้อวัสดุบรรจุน้ำ สมาชิกกลุ่มเริ่มแรกมีทั้งหมด 150 คน

ต่อมาในปี 2545 โรงน้ำดื่มได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจากรัฐบาล ผ่านทางเทศบาลตำบลเวียง จึงได้นำเงินมาจัดสร้างอาคารเพิ่มอีกหนึ่งหลัง และซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis System) จำนวน 1 ชุด พร้อมกับอุปกรณ์บรรจุน้ำ ทำให้ในปีถัดมาโรงน้ำดื่มเวียงลดาได้ผ่านการตรวจสอบประเมินมาตราฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ปัจจุบันกลุ่มผลิตน้ำนี้มีสมาชิก 560 คน มีหุ้นทั้งหมด 4,194 หุ้น และมีหน่วยงานในชุมชนสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม