เกาะติด “ไวรัสอีโบลา” เข้มข้น

| |
อ่าน : 1,844

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ 

เกาะติด “ไวรัสอีโบลา” เข้มข้น thaihealth

แฟ้มภาพ

พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวัง

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวองค์การอนามัยโลก ให้ข้อมูลว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กรมฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังไม่ได้ประกาศห้ามเดินทางไปยังประเทศที่พบการระบาด ส่วนพื้นที่ที่รายงานก็อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล

ในส่วนของไทยยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้ง 3 ระดับได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 2.โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 3.ในระดับชุมชน โดยเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในทุกๆ ช่องทางเข้าออก ตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ก.สาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางการรักษาพร้อมจัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในพื้นที่และสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีห้องแยกโรคให้สามารถดูแลผู้ป่วยโดยปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบผู้เดินทางติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขอให้ประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวัง

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทุกรายจะต้องมารายงานตัวและตรวจวัดไข้ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ หากพบผู้ที่สงสัยจะมีระบบรองรับทั้งการตรวจ กักตัวเพื่อรักษา รวมทั้งสอบสวนโรค ทั้งนี้ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งต้องรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากหลีกเลี่ยงไม่รายงานจะมีโทษตามกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม