นร.ไทยไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์สากล

โดย
| |
อ่าน : 3,513

กรมสุขภาพจิตเผยผลสำรวจไอคิวนักเรียนไทยปี 54 พบเด็กไทยมีค่าไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าสากลเล็กน้อย เผยนักเรียนภาคใต้มีไอคิวเฉลี่ยต่ำสุดในประเทศ นพ.ทวีศิลป์ ชี้การเลี้ยงดูของครอบครัวด้วยความรักความอบอุ่น มีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กเพิ่มมากกว่าครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น   

     นร.ไทยไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์สากล กรมสุขภาพจิตเผยเด็กใต้มีไอคิวเฉลี่ยน้อยสุด

ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ปี 2554 และการกระจายระดับสติปัญญารายภาค ซึ่งทำการสำรวจในเด็กนักเรียนอายุ 6-15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ส.กทม.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ         

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 72,780 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ถึงมกราคม 2554 พบว่า เด็กนักเรียนไทยมีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ย (ไอคิว) เท่ากับ 98, 59 ซึ่งถือเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติค่อนไปทางต่ำกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบันซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 100         

ในส่วนของการกระจายตัวระดับสติปัญญารายภาคพบว่า นักเรียนในภาคกลางมีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาสูงที่สุด ซึ่งจังหวัดที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาสูงที่สุดคือ จ.นนทบุรี ส่วนนักเรียนในภาคใต้มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาต่ำที่สุด ซึ่งจังหวัดที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาต่ำที่สุดคือนราธิวาส         

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมและมีผลกระทบต่อสติปัญญาของเด็กนักเรียนไทย คือ ปัจจัยด้านการโภชนาการเช่นระยะเวลาในการดื่มนมแม่ ซึ่งพบว่าเด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงจะเป็นเด็กที่มีค่าเฉลี่ยการดื่มนมแม่นานกว่า 6 เดือน และการบริโภคสารอาหารทั้งไอโอดีนและธาตุเหล็ก ซึ่งพบว่าเด็กที่ขาดการบริโภคไอโอดีนและธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีระดับสติปัญญาลดน้อยลง        

 "และมีปัจจัยด้านการเลี้ยงดูของครอบครัวก็มีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็ก พบว่า ครอบครัวที่ผู้ปกครองมีเวลาในการให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก จะช่วยในการส่งเสริมในการพัฒนาสติปัญญาได้มากกว่าครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น" นพ.ทวีศิลป์ กล่าว         

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อไปว่า อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการได้รับสารบางอย่างเช่น สารตะกั่วและสารหนู ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระดับสติปัญญาของเด็กได้ สติปัญญาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยเข้มแข็ง การพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาจะทำให้เด็กไทยมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากลได้ และข้อมูลระดับคะแนนไอคิวในระดับชาติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนการพัฒนาคนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม