คนไทยป่วย ความดันสูง

| |
อ่าน : 4,758

ที่มา: เว็บไซต์สยามรัฐ

คนไทยป่วย ความดันสูง thaihealth

แฟ้มภาพ

         คนไทย56%ยังไม่รู้ตัวเองป่วยโรคความดันสูง ชี้ไม่รักษา ส่งผลเสี่ยงโรคหัวใจ  อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ

          นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกจะทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น องค์การอนามัยโลกระบุ ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูง จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และมีความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า  สำหรับไทยพบความชุกของโรคเพิ่มขึ้นในวัย 15 ปีขึ้นไป โดยปี 57มีความชุกของโรคร้อยละ 25 คิดเป็นผู้ที่มีความดันโลหิตสูง13 ล้านคน มีเพียงร้อยละ44ที่ทราบว่าตนเองเป็น ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบดูแลรักษา และการปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานหลายปีโดยไม่รักษา จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ

          นอกจากนี้ พบว่าไทยมีค่าใช้จ่ายรักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค (เบาหวาน  ความดันสูง  หัวใจ  หลอดเลือดสมอง มะเร็ง)ในปี 51สูงถึง25,225ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าใช้จ่ายรักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคความดันสูง 2,465 ล้านบาทต่อปี ประมาณการผู้ป่วยความดันสูง 10 ล้านคน จะสูญเสียค่ารักษา 79,263 ล้านบาทต่อปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม