หนุนวิถีจักรยาน เติมเต็มเมืองสุขภาวะ

| |
อ่าน : 2,568

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

หนุนวิถีจักรยาน เติมเต็มเมืองสุขภาวะ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระแสของจักรยานกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการหวังเห็นคนไทยมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย และได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานเปิดโครงการสัมมนา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการให้สำรวจพื้นที่ และวางแผนในทุกจังหวัด เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามยุทธศาสตร์ 3 ส. ได้แก่ สวน เส้นทาง และสนาม โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการทำงานร่วมกับ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเมืองปั่นได้เมืองปั่นดี เพื่อทำให้การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด

หนุนวิถีจักรยาน เติมเต็มเมืองสุขภาวะ thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลงและมีพฤติกรรมเนือยนิ่งถึงวันละ 13 ชั่วโมง ซึ่งการขาดกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต ซึ่งการขับเคลื่อนในส่วนของ สสส.จะมียุทธศาสตร์การทำงานที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.การกระตุ้นให้คนตระหนักถึง ความสำคัญและอยากออกกำลังกาย 2.สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย และ 3.การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่งเสริมให้มีการเดินหรือขี่จักรยานกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนคนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขณะที่การรณรงค์ภาคประชาสังคม สสส. จะเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆ ผ่านการสนับสนุนภาคีเครือข่ายจักรยานชุมชนและการรณรงค์ทั้งประเทศ เพราะการแค่ไปบอกให้ออกมาขี่จักรยานกันเยอะๆ อย่างเดียวคงไม่พอ แต่จะต้องชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ โดยเฉพาะการได้สุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งการทำงานต้องอาศัยการประสานงานจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกันทั้งนโยบายและองค์ความรู้ทางวิชาการ

หนุนวิถีจักรยาน เติมเต็มเมืองสุขภาวะ thaihealth

ทางด้าน ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผอ.ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส. กล่าวเสริมว่า การนำหลักคิดเรื่องการแบ่งปันเส้นทาง มาประยุกต์ใช้ในการเดินทางสัญจรร่วมกันบนถนนในพื้นที่เขตเมือง สร้างการยอมรับและการแบ่งปันเส้นทางในฐานะจักรยานคือพาหนะชนิดหนึ่งที่มีสิทธิใช้ถนน อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจต้องใช้การออกแบบ โดยตีเส้นทางจักรยานแยกออกจากทางรถยนต์ นอกจากนี้ควรจำกัดความเร็วรถยนต์ในเขตชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีการสร้างพื้นที่สีเขียวตลอดเส้นทาง ก็จะช่วยทำให้เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัยน่าใช้มากขึ้น เชื่อว่าวิถีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจะช่วยเติมเต็มการพัฒนาเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญผู้คนมีสุขภาพดีห่างไกลโรค

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม