สุรินทร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ

| |
อ่าน : 2,586

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สุรินทร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ thaihealth

จ.สุรินทร์ ขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิต เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำและนิเทศอาสา โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำและนิเทศอาสา โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีนายไกรศักดิ์ วรทัศน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการให้กับวิทยากรแกนนำและผู้นิเทศอาสา นำความรู้ที่ได้รับไปอบรมให้ความรู้กับครูแกนนำ เพื่อถ่ายทอดโครงการให้กับนักเรียนแกนนำ ทั้ง 246 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งดำเนินการงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

สุรินทร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ thaihealth

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย วิทยากรแกนนำซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับทางสังคม จำนวน 35 คน และผู้นิเทศอาสาที่มาจากข้าราชการบำนาญเป็นผู้มีจิตอาสา จำนวน 30 คน ได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร จำนวน 5 คน จากมูลนิธิยุวสถิรคุณและโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในนามผู้จัดการประชุมวิทยากรแกนนำและนิเทศอาสา กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) กำหนดวิสัยทัศน์ “เก่ง ดี  มีงานทำ” จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญาและทักษะอาชีพ การพัฒนาสุขภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต และการส่งเสริมการมีงานทำ  โดยดำเนินการขับเคลื่อนงานการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ การจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ การจัดการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุรินทร์ การฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเนื้อสัตว์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม