ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะแรงงาน

| |
อ่าน : 2,571

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะแรงงาน thaihealth

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายวิชัย ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี , นายพานิช จิตร์แจ้ง อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 บุคลากรแรงงานจากสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมในกิจกรรมมอบทุนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 ทุน และมอบธงสัญลักษณ์ค่าย ธงความปลอดภัยในการทำงาน ธงประจำกลุ่มสี เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเข้าค่าย

ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะแรงงาน thaihealth

สืบเนื่องมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานของผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการจัดค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อมุ่งเสริมสร้างวินัยในการทำงาน 4 ด้านหลัก คือ 1.การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เตรียมพร้อมเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 2.พฤติกรรมสู่ความสำเร็จ 9 ประการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านนิสัยอุตสาหกรรม 3.การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งมุ่งสร้างวัฒนธรรมแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีในการทำงาน และ 4.การสร้างความสุขในการทำงาน 8 ประการ ตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำหรับค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 38 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 211 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม