กว่า 7 ปี กับการส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์

| |
อ่าน : 2,354

ที่มา : แฟนเพจสามพรานโมเดล

ภาพประกอบจากแฟนเพจสามพรานโมเดล

กว่า 7 ปี กับการส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ thaihealth

กว่า 7 ปี กับการดำเนินงานสามพรานโมเดล โครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกด้วยระบบอินทรีย์แทนเคมี

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ดำเนินโครงการ สามพรานโมเดล เจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่เคียงข้างเกษตรกรทั้ง 11 กลุ่ม ซึ่งไม่พียงส่งเสริมให้หันมาทำเกษตรระบบอินทรีย์อย่างจริงจัง แต่ยังช่วยเชื่อมช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีที่ขาย มีรายได้ และมีกำลังใจในการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

อย่างเช่นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณอรุษ นวราช (คุณโอ) ผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมประชุมกับสมาชิก กลุ่มข้าวสุขใจออร์แกนิก หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายสามพรานโมเดล ซึ่งปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อหารือสร้างความเข้าใจร่วมก้นในการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมทั้งวางแผนการผลิตให้เชื่อมโยงกับช่องทางการตลาด เพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตล้นตลาดในฤดูกาลหน้า ที่โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

กลุ่มข้าวสุขใจออร์แกนิก มีสมาชิก 17 คน มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 120 กว่าไร่ อยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสมาชิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IFOAM และ PGS แล้ว 11 คน อีก 6 คนสนใจทำนาระบบอินทรีย์ซึ่งอยู่ระหว่างการสังเกตการณ์ กลุ่มนี้ผลิตข้าวอินทรีย์สายพันธุ์ต่างๆ รวมแล้วได้ปีละประมาณ 130 ตัน (ข้าวเปลือก)

โดยโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ รับซื้อปีละ 48 ตัน (ข้าวเปลือก) ในราคาตันละ 18,000 บาท เอาไว้บริการลูกค้าและพนักงาน ของโรงแรม อีกส่วนเกษตรกรแบ่งไว้ทำพันธุ์ และขายตรงผู้บริโภค ส่วนที่เหลือทางมูลนิธิช่วยเชื่อมช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม