รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต

| |
อ่าน : 3,580

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.จันทบุรี

รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต thaihealth

เกษตรกรใน จ.จันทบุรี ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการเข้ารับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคก่อนการรับรองผ่านมาตรฐาน PGS โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นแรกมีเกษตรกรที่เข้าอบรมรวม 24 แปลง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 แปลง / รุ่นที่ 2 ผ่านการรับรอง 10 แปลง จาก 22 แปลง และในรุ่นนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมรวม 40 แปลง ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 17 ประการ อาทิ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์หรือเกษตรกรอื่น ๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ในการเข้าใจและการทำและการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภค เครื่องมือทำการเกษตรและเครื่องพ่นน้ำหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับการใช้สารเคมีทุกชนิด รวมทั้งมีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีจากสวนข้างเคียง เช่นการทำแนวกันชนที่ชัดเจน เป็นต้น

ทั้งนี้ การอบรมเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน PGS เกษตรกรสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดจันทบุรี ส่วนสินค้าของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน PGS จะมีตลาดปลายทางที่รอรับซื้อจำนวนมาก อาทิ TOP ซุปเปอร์มาเก็ตเซ็นทรัล / สวนสามพรานรีเวอร์ไซด์ นครปฐม / ร้านจีรังยั่งยืนตลาดเจริญสุข / ช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี รวมทั้ง ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันท์ ซึ่งที่ผ่านมาสินค้ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษตกค้าง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม