รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต

| |
อ่าน : 2,939

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.จันทบุรี

รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต  thaihealth

เกษตรกรใน จ.จันทบุรี ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการเข้ารับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคก่อนการรับรองผ่านมาตรฐาน PGS โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นแรกมีเกษตรกรที่เข้าอบรมรวม 24 แปลง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 แปลง / รุ่นที่ 2 ผ่านการรับรอง 10 แปลง จาก 22 แปลง และในรุ่นนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมรวม 40 แปลง ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 17 ประการ อาทิ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์หรือเกษตรกรอื่น ๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ในการเข้าใจและการทำและการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภค เครื่องมือทำการเกษตรและเครื่องพ่นน้ำหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับการใช้สารเคมีทุกชนิด รวมทั้งมีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีจากสวนข้างเคียง เช่นการทำแนวกันชนที่ชัดเจน เป็นต้น

ทั้งนี้ การอบรมเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน PGS เกษตรกรสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดจันทบุรี ส่วนสินค้าของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน PGS จะมีตลาดปลายทางที่รอรับซื้อจำนวนมาก อาทิ TOP ซุปเปอร์มาเก็ตเซ็นทรัล / สวนสามพรานรีเวอร์ไซด์ นครปฐม / ร้านจีรังยั่งยืนตลาดเจริญสุข / ช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี รวมทั้ง ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันท์ ซึ่งที่ผ่านมาสินค้ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษตกค้าง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม