รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต

| |
อ่าน : 2,889

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.จันทบุรี

รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต thaihealth

เกษตรกรใน จ.จันทบุรี ให้ความสนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ รับรองคุณภาพ PGS ลดต้นทุนการผลิต ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีได้จัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการเข้ารับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ PGS รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคก่อนการรับรองผ่านมาตรฐาน PGS โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในรุ่นแรกมีเกษตรกรที่เข้าอบรมรวม 24 แปลง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 แปลง / รุ่นที่ 2 ผ่านการรับรอง 10 แปลง จาก 22 แปลง และในรุ่นนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมรวม 40 แปลง ซึ่งผู้ที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 17 ประการ อาทิ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์หรือเกษตรกรอื่น ๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ในการเข้าใจและการทำและการใช้ปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นธรรมต่อแรงงานและผู้บริโภค เครื่องมือทำการเกษตรและเครื่องพ่นน้ำหมักชีวภาพต้องไม่ใช้ร่วมกับการใช้สารเคมีทุกชนิด รวมทั้งมีมาตรฐานการป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีจากสวนข้างเคียง เช่นการทำแนวกันชนที่ชัดเจน เป็นต้น

ทั้งนี้ การอบรมเพื่อขอใบรับรองมาตรฐาน PGS เกษตรกรสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรดจันทบุรี ส่วนสินค้าของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน PGS จะมีตลาดปลายทางที่รอรับซื้อจำนวนมาก อาทิ TOP ซุปเปอร์มาเก็ตเซ็นทรัล / สวนสามพรานรีเวอร์ไซด์ นครปฐม / ร้านจีรังยั่งยืนตลาดเจริญสุข / ช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี รวมทั้ง ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วิถีคนจันท์ ซึ่งที่ผ่านมาสินค้ายังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษตกค้าง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ยานอนหลับ  งานเลี้ยง  ชนะใจตัวเอง  แหล่งมั่วสุม  นต.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี  Application  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผน 7 คณะ  เขตภาษีเจริญ  ผู้นำท้องถิ่น  สำนักสื่อสารสังคม  ก้าวแสนปม  เลือด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  สัตวแพทย์  แฮปปี้ เวิร์กเพลส  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  สร้างสุข สุขภาวะ สุขภาพ thaihealth ไทยเบิ้ง ตลาดนัด ศิลป วัฒนธรรม ชุมชน  ประโยชน์ของนม  ความสนใจ  เสมหะข้นเหนียว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม