Start Active Citizen “เริ่มต้นพลังพลเมือง”

| |
อ่าน : 1,899

ที่มา : เฟสบุ๊กมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊กมูลนิธิสยามกัมมาจล

Start Active Citizen “เริ่มต้นพลังพลเมือง” thaihealth

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดเวทีโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ซึ่งนับเป็นเวทีที่ 3 แล้ว และได้เลือกหยิบกิจกรรม “จิตอาสา” อย่างการช่วย “ทำความสะอาดวัด” มาเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจและปลุกพลังใจให้น้องๆ เข้าใจคำว่า “สำนึกพลเมือง”

Start Active Citizen “เริ่มต้นพลังพลเมือง” thaihealth

กิจกรรมเริ่มด้วยการแบ่งน้องออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของวัด ได้แก่ เช็ดกระจกรอบห้องประชุม เก็บขยะและกวาดลานวัด ขัดห้องน้ำ ทำความสะอาดศาลา และกวาดถูโบสถ์ โดยแต่ละงานจะมีความหนักเบาไม่เท่ากัน บางกลุ่มทำเสร็จเร็ว บางกลุ่มทำเสร็จช้า แต่เมื่อกลุ่มไหนทำเสร็จก่อนก็กลับไปช่วยเพื่อนกลุ่มที่ยังทำไม่เสร็จ แทนที่จะพักอยู่เฉยๆ

Start Active Citizen “เริ่มต้นพลังพลเมือง” thaihealth

หลังจบกิจกรรมพี่เลี้ยงโครงการพลังเด็กและเยาวชนฯ จึงชวนให้น้องๆ เห็นว่า การทำงานเพื่อส่วนรวมที่มาจาก “การมอบหมาย” เรียกว่าเป็น “จิตอาสา” เพราะทำเพียงชั่วคราว ตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่การไปช่วยเพื่อนที่ยังทำงานไม่เสร็จนั่นคือ “จิตสำนึก” ที่มาจากภายใน ที่ไม่นิ่งดูดาย ยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อน หลังจากนี้น้องๆ จะได้มีโอกาสลงไปทำโครงการในชุมชน ซึ่งมาจากจิตสำนึกที่อยากช่วยเหลือชุมชนของน้องเองเช่นกัน และนั่นจะเป็นบทพิสูจน์ตัวน้องบนเส้นทางของ “ความเป็นพลเมือง”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม