จริงหรือไทยครองแชมป์ อาหารริมฟุตปาธดีที่สุด

| |
อ่าน : 1,811

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

จริงหรือไทยครองแชมป์ อาหารริมฟุตปาธดีที่สุด thaihealth

แฟ้มภาพ

ซีเอ็นเอ็นได้ประโคมข่าวไปทั่วโลกว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีอาหารริมฟุตปาธ หรือ street food ที่ดีที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน ชนะเมืองใหญ่ๆ อย่างโตเกียว

นักวิชาการสาธารณสุขได้ตั้งข้อสงสัยหลายประเด็นว่า องค์กรที่ทำการสำรวจครั้งนี้ได้ไปสุ่มสำรวจอาหารริมฟุตปาธ ส่วนไหนของ กทม. มีตัวอย่างมากน้อยเพียงใด และได้เอาเกณฑ์ความสะอาดปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการมาเป็นเกณฑ์ตัดสินด้วยหรือไม่ เพราะโดยภาพรวมของอาหารริมฟุตปาธในบ้านเราไม่ใช่เฉพาะใน กทม. แต่รวมทั้งประเทศ

ด้วยเหตุผลนี้ ผมจึงอยากถือโอกาสนี้เชิญชวนให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอาหารริมฟุตปาธ มาระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาร้านอาหารริม ฟุตปาธทั้งประเทศ ทั้งนี้เราไม่ได้มองการพัฒนาครั้งนี้เพียงเพื่อจะเตรียมตัวครองแชมป์เป็นสมัยที่สามในปีหน้า

แต่เราต้องการให้อาหารริมฟุตปาธไทยเป็นเสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลมาประเทศไทย เพื่อมากินอาหารริมฟุตปาธที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอันแสนอร่อย ราคาถูก แต่มีความสะอาดถูกหลักอนามัย รวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการ

องค์ประกอบสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อการพัฒนาร้านอาหารริมฟุตปาธให้มีคุณภาพนั้น มีอยู่อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ผู้ปรุงและประกอบอาหารรวมทั้งเจ้าของกิจการ 2) ผู้สัมผัสอาหารหรือพนักงานเสิร์ฟ  3) ตัววัตถุดิบและเครื่องปรุง 4) ภาชนะ และอุปกรณ์การประกอบอาหาร และ 5) ตัวร้านอาหารและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ต้องมองให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน เพื่อนำไปสู่การวางกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 1-2 พฤษภาคมนี้ กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จะจัดเวทีกำหนดทิศทางการพัฒนาอาหารริมฟุตปาธของประเทศไทยขึ้น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาร้านอาหารริมฟุตปาธของประเทศไทย เป้าหมายของการพัฒนาร้านอาหารริมฟุตปาธของประเทศไทย มีหลายมิติ

ถ้าประสบผลสำเร็จในอนาคตจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคนไทยและชาวต่างชาติ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เฟื่องฟู และจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการจำหน่ายและบริโภคอาหารริมฟุตปาธที่ดีงาม เป้าหมายนี้จะบรรลุหรือไม่ โปรดจับตามองต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม