เครือข่ายงดเหล้าฯ ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี

| |
อ่าน : 2,769

ที่มา : เว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี

เครือข่ายงดเหล้าฯ ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี thaihealth

จ.จันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดการประชุมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา

ที่โรงแรมสราญรมย์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมถอดบทเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา หาข้อบ่งพร่อง ปัญหา รวมถึงหาแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ เพื่อให้เกิดผลสูงสุด โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ทั้ง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสมุทปราการ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดย มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังคม ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ

เพื่อให้การทำงานในพื้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ระดมสรรพกำลังในการขับเคลื่อนงานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ในภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของคนทำงาน และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กรีน เวิร์กช็อป  พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาวะช่องปาก  ของเสียและสารอันตราย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  สถาบันโยคะวิชาการ  พลังบวกเยาวชน  ประมาท  กล้วย  ถุงยางอนามัย  ความถี่สูง  จ.นครนายก  วพส.  อาสนะ  สร้างสุขด้วยปัญญา  คู่มือพัฒนานักเรียนแกนนำพี่สอนน้อง ป้องกันภัยบุหรี่  CH  การเลี้ยงด้วยนมแม่  Thai Bangkaew club  ผิวพรรณผุดผ่อง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม