เครือข่ายงดเหล้าฯ ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี

| |
อ่าน : 2,528

ที่มา : เว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี

เครือข่ายงดเหล้าฯ ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี thaihealth

จ.จันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดการประชุมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา

ที่โรงแรมสราญรมย์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมถอดบทเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา หาข้อบ่งพร่อง ปัญหา รวมถึงหาแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ เพื่อให้เกิดผลสูงสุด โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ทั้ง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสมุทปราการ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดย มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังคม ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ

เพื่อให้การทำงานในพื้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ระดมสรรพกำลังในการขับเคลื่อนงานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ในภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของคนทำงาน และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม