จ.อุดรธานี ลงนามความร่วมมือบุญบั้งไฟสนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 3,707

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

จ.อุดรธานี ลงนามความร่วมมือบุญบั้งไฟสนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

สำนักงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ อุดรธานี จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประเพณีบุญบั้งไฟม้าคำไหลปลอดเหล้า และลงนามความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ ปลัดอาวุโสอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิด เวทีเสวนางานประเพณีบุญบั้งไฟ “สนุก สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ตำบลบ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี บุญบั้งไฟ ม้าคำไหลบ้านธาตุที่ควรกล่าวขาน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยตัวแทนจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลบ้านธาตุ สาธารณสุขอำเภอ สรรพสามิตอำเภอ ตำรวจ ทหาร อปพร. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประกอบการร้านค้า สภาวัฒนธรรมอำเภอ ตัวแทนจากค่ายบั้งไฟ รวมประมาณ 140 คน โดยมีนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายภาคภูมิ บุพมาศ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมงาน

นายพุทธกาล พันธ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ กล่าวว่า การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ร่วมกับ สำนักงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ และจังหวัดก็ได้ออกประกาศการจุดทำได้ในงานประเพณีของท้องถิ่นที่เคยมีประวัติจัดการ และจุดได้เพียง 1 วัน ระหว่าง 09.00-17.00 น. เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความถูกต้องเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน และเพื่อค้นหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังมีพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ที่จะสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ม้าคำไหล ภายใต้คำขวัญ “สนุก สุขใจ ไร้แอลกอฮอล์” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ที่จะเป็นประเพณีปลอดเหล้าเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของชุมชนตลอดไป ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ร่วมกันปกป้องเด็กเยาวชนโดยไม่จัดให้มีการแสดงการเต้นรำโดยไม่เหมาะสม (โคโยตี้) ในพื้นที่จัดงาน ไม่พกพาอาวุธ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพของมึนเมาเมื่อขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟ

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เทศกาลบุญบั้งไฟ เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่คนไทยโดยเฉพาะประชาชนชาวอีสานมีการเฉลิมฉลอง กลับบ้านมาร่วมกิจกรรมกันมากมาย พบว่าบางครั้งประสบปัญหาเรื่องความรุนแรง เช่น อุบัติเหตุ การดื่มสุราแล้วทะเลาะวิวาท และจังหวัดอุดรธานีก็ออกประกาศตามคำสั่ง คสช. กำหนดชัดเจน อย่างครั้งนี้ได้มาพูดคุยกับผู้นำชุมชน เห็นทุกคนขานรับนโยบายเป็นอย่างดี ต่างพูดประโยคเดียวกันพร้อมจะปฏิบัติตามและให้คำมั่นสัญญา โดยคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะช่วยเหลือดูแลให้อยู่กับประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม