จัดประชุมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต

| |
อ่าน : 1,831

ที่มา : แฟนเพจ Quality Learning Foundation

ภาพประกอบจาก แฟนเพจ Quality Learning Foundation

จัดประชุมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต thaihealth

จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560

โดยมีเป้าหมายเพื่อรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนสำคัญในการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการศึกษาในการออกแบบและพัฒนาเป็นพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตรงจุด ลดภาระการทำงานของครูและผู้บริหาร และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุพื้นฐานเนื่องจากการกรอกข้อมูลออนไลน์ ที่สำคัญยังสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคล และล่าสุดนอกจากจะมีการขยายผลการใช้ไปยังเทศบาลเมืองกะทู้แล้ว

เทศบาลนครภูเก็ตยังมีการจูงใจให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่ทำได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มราว 2-3 แสนบาท เพื่อให้สถานศึกษาส่งโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเข้ามาได้เพิ่มจากงบประมาณที่ได้รับในปีนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม