จัดประชุมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต

| |
อ่าน : 1,718

ที่มา : แฟนเพจ Quality Learning Foundation

ภาพประกอบจาก แฟนเพจ Quality Learning Foundation

จัดประชุมออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต thaihealth

จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมผลการบรรลุเป้าหมายพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ปี 2559 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2560

โดยมีเป้าหมายเพื่อรายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนบทเรียนสำคัญในการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการศึกษาในการออกแบบและพัฒนาเป็นพิมพ์เขียวการศึกษานครภูเก็ต ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ตรงจุด ลดภาระการทำงานของครูและผู้บริหาร และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุพื้นฐานเนื่องจากการกรอกข้อมูลออนไลน์ ที่สำคัญยังสามารถช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสได้เป็นรายบุคคล และล่าสุดนอกจากจะมีการขยายผลการใช้ไปยังเทศบาลเมืองกะทู้แล้ว

เทศบาลนครภูเก็ตยังมีการจูงใจให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่ทำได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่วางไว้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มราว 2-3 แสนบาท เพื่อให้สถานศึกษาส่งโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเข้ามาได้เพิ่มจากงบประมาณที่ได้รับในปีนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม