เสียงเยาวชนถึงใจวัยเดียวกัน

| |
อ่าน : 1,821

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

เสียงเยาวชนถึงใจวัยเดียวกัน thaihealth

อย่างที่ทราบกันดีว่า สุราเป็นบ่อเกิดของปัญหาทางด้านสุภาพ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อร่างกาย ชีวิต รวมทั้งสถาบันครอบครัวของตัวเองและผู้อื่น

แม้ทุกวันนี้จะพบการรณรงค์มากมาย ไม่ให้ประชาชนยุ่งเกี่ยวกับน้ำเมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบสถิติของผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุราประมาณ 17 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของประชากรทั้งประเทศ และที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรกเป็นเยาวชนถึงร้อยละ 50 และเป็นนักดื่มหน้าใหม่ทั้งสิ้น

จากตัวเลขดังกล่าวจึงสันนิษฐานได้ว่า กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้อาจหลงกลช่องทางการตลาดของวงการธุรกิจสุรา ที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนเพื่อหวังผลกำไรระยะยาว  ดังนั้นแนวทางที่จะหยุดแท็กติกเหล่านี้คือ ต้องรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมใหม่ๆ ผ่านสื่อที่เข้าถึงใจกลุ่มเยาวชน

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดจัดงาน ประกวดภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้ามามากกว่า 100 ทีม และคัดสรรจนได้ 8 ทีมเยาวชนประกบผลงานกับผู้กำกับมืออาชีพ อาทิ นายปรัชญา ปิ่นแก้ว และนายนนทรีย์ นิมิบุตร เป็นต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากเหล้าและเครื่องดื่มมึนเมาได้จริง

โดยมีแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เป็นต้น ให้การสนับสนุน พร้อมนำผลงานของผู้เข้ารอบไปฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 และหลังจากนั้นจะออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และทีวีดิจิทัลช่องต่างๆ ตลอดจนขยายไปยังเวทีพูดคุยกับเยาวชนในสถานศึกษาและเวทีเสวนาสาธารณะ เพื่อปลูกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงปัญหาเรื้อรังที่เกิดจากเครื่องดื่มมึนเมาในสังคมไทยว่า ต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกส่วน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและนำไปใช้ในระดับกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ต้องสะท้อนให้ครอบคลุมทุกแง่มุม โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพและผลกระทบที่รุนแรงในระดับสังคม

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการ สสส. กล่าวว่า จากการรณรงค์การลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมา แม้จะมีสถิติลดลง แต่กลับพบว่ากลุ่มผู้ดื่มหน้าใหม่เป็นเยาวชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุราประมาณ 17 ล้านคน หรือร้อยละ 32 โดยเป็นผู้ชายดื่มสุรามากกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า ที่น่าห่วงคือ กลุ่มที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุ 15-19 ปี มีจำนวนถึงร้อยละ 50 ของนักดื่มหน้าใหม่ทั้งหมด โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉลี่ยเกือบ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งอ้างสาเหตุของการดื่มคือ การเข้าสังคม หรือการสังสรรค์ ร้อยละ 42 เพื่อนชวนดื่ม ร้อยละ 27 อยากทดลองดื่ม ร้อยละ 24

หากปล่อยปละละเลยสถิติใหม่นี้ หรือไม่หาทางแก้ปัญหา อาจส่งผลให้เยาวชนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มุ่งทำตลาด และไม่สามารถแก้ปัญหานี้ให้หมดไปจากสังคมไทยได้ จึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุกเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมุ่งเป้าหมายสำคัญไปที่เยาวชน

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เผยว่า การประกวดภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ในครั้งนี้ มีโจทย์ 4 หัวข้อเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนำเสนอได้ ประกอบด้วย ข้อ 1 สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ ข้อ 2 สุราเป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ข้อ 3 สุราเป็นเหตุให้พิการและตายได้ และข้อ 4 สุราทำร้ายตนเอง ครอบครัว และสังคมได้

นายนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์กิตติมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้สามารถกระตุ้นให้เยาวชนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียนด้านภาพยนตร์โดยตรงเท่านั้น แต่ทำให้ทุกคนได้มีบทบาทในการช่วยลดปัญหาสังคมได้ โดยใช้ศักยภาพและความคิด เพื่อตีโจทย์และตีความด้วยสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเรื่องสุขภาพและสังคมได้อย่างน่าสนใจ ผ่านการเล่าเรื่องที่จูงใจ และยังนำเสนอแง่มุมที่แตกต่างจากกรอบบรรทัดฐานเดิมที่สังคมคุ้นเคยได้อีกด้วย

สำหรับผลการแข่งขันจาก 100 ทีมคัดเลือกเข้าเวิร์กช็อป 8 ทีมจนมาถึงระดับ 'หัวกะทิ' ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศจากการประกวดได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เรื่องครูคนใหม่ ผลงานของทีมฮักไอเดีย จากโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง "คำสารภาพ (Father)" ของทีม Weirdo (เวียร์โด) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง "ดองฮัก" ของทีมอีเกียหน้าเขา จากโรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง "John Doe" ของทีม The Thlrd Life จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นายปิยพงษ์ มหาธรรม หรือฟร้องซ์ ตัวแทนน้องๆ ทีมฮักไอเดีย ที่คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ กล่าวถึงแนวคิดจากเรื่องใกล้ตัวและถูกซ่อนเร้นในสังคม ซึ่งการเลือก "ครู" ซึ่งเป็นเหมือนแม่แบบที่ดีของสังคม กลายเป็นผู้กระทำเรื่องผิดย้อนแย้งกับสิ่งที่ตนพร่ำสอนเด็กนักเรียน จึงน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้ สามารถสะท้อนได้หลายมุม หลายวงการ ทั้งด้านกฎหมาย การศึกษา สังคม จึงนำไปสู่การนำเสนอสไตล์หนังสยองขวัญ ให้ความรู้สึกหลอน สะกดผู้ชมให้สนใจได้มากขึ้น และมองว่าสื่อภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาตรงใจ เข้าใจง่าย จะทำให้ทุกคนเข้าใจจริงๆ ว่าทำไมต้องต่อต้านพฤติกรรมนักดื่ม และควรจะแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นอย่างไร

สำหรับภาพยนตร์เหล่านี้จะจัดฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema เพื่อรณรงค์และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ชมกันฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มวันที่ 22 เมษายน 2560 โรงภาพยนตร์ SF Central ขอนแก่น วันที่ 28-30 เมษายน 2560 โรงภาพยนตร์ SF Central สุราษฎร์ธานี วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 โรงภาพยนตร์ SF Maya เชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลรอบฉายและติดต่อรับบัตรชมได้ที่ www.artculture4health.com หรือโทรศัพท์ 09-6859-5714

เชื่อมั่นว่า 'กระบอกเสียง' เล็กๆ นี้จะค่อยๆ เปล่งเสียงเพื่อกระตุกต่อมให้สังคมตระหนักถึงภัยของ "สุรา" ในทุกมิติ พร้อมเข้าใจกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรู้เท่าทันกลยุทธ์ต่างๆ ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังสโลแกนการประกวด "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ได้ดียิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โอเมก้า  ความพยายาม  สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง  ฟื้นฟูชุมชม  เส้นทางกินพอดี สู่ชีวีมีสุข  ลงทุนเพื่อการออม  โซนนิ่ง  Happy 8 Workplace  นวดเลิกบุหรี่  มหาสงกรานต์ มหาสติ  สึนามิ  ห้ามดื่มบนรถไฟ  บ้าน วัด โรงเรียน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  กลูตาไธโอน  มหกรรมกีฬามหามงคลปี 2555  ยุนา เฟอกุสัน  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ผมสวยด้วยวิธีธรรมชาติ  จัดสมดุลชีวิตวัยรุ่น