หอสมุดเมืองกรุงเทพหนุนเสริมการอ่าน

| |
อ่าน : 3,417

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หอสมุดเมืองกรุงเทพหนุนเสริมการอ่าน thaihealth

ผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมและทดสอบระบบการให้บริการหอสมุดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เร็วๆ นี้ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกทม. คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมและทดสอบระบบการให้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พร้อมรับมอบหนังสือทรงคุณค่าจากภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เพื่อนำเข้าหอสมุดฯ

หอสมุดเมืองกรุงเทพหนุนเสริมการอ่าน thaihealth

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกทม. ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO ในฐานะเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 เพื่อขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในสังคมไทย ใช้การอ่านเป็นเครื่องมือจรรโลงปัญญา สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้ กทม. จะนำผลการทดสอบการให้บริการในเบื้องต้นไปประเมินและปรับปรุง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้

หอสมุดเมืองกรุงเทพหนุนเสริมการอ่าน thaihealth

นอกจากจะเป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจแห่งใหม่ให้แก่คนเมืองแล้ว ยังถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ กทม. ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลให้หอสมุดเมืองแห่งนี้จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม