ชู 5 มาตรการหลักลดปัญหาในท้องถนน

| |
อ่าน : 2,186

ที่มา : ปาริชาต วัชนศรี  ผู้สื่อข่าว nbt 

ภาพประกอบจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ชู 5 มาตรการหลักลดปัญหาในท้องถนน thaihealth

องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลก ชู 5 มาตรการหลักลดปัญหาในท้องถนน เน้นย้ำให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา จัดการความเร็วขับรถให้ช้าลง ย้ำสื่อมีส่วนร่วมในการสร้างมิติความปลอดภัย

นายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นประธานในการประชุมหารือสร้างความร่วมมือ สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกครั้งที่ 4  ภายใต้หัวข้อ SAVE LIVES SLOW DOWN โดยมีภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ตัวแทนจากสื่อมวลชน อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง 11 ) เข้าร่วม และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงสถานการณ์หลักในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางนโยบายของรัฐบาล พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังได้แสดงความคิดเห็น และเร่งลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาหลักมากมายและเป็นอันดับที่ 2 ของโลกเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 รายต่อปี หรือ เท่ากับ 60 รายต่อวัน โดยกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ จะมีแนวโน้ม อัตราการเสียชีวิตสูง โดยเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  เมาแล้วขับ และจากผลสำรวจพบว่า พาหนะที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ รถจักรยานยนต์ และรถปิคอัพ ในด้านรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ปัจจุบันมีการประกาศใช้กฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสาร โดยรถตู้และรถบัสโดยสารมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถบัสชั้นเดียว

โดยตามที่องค์กรสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระชาติ จึงต้องลดความสูญเสียให้ได้ภายในปี 2563 นี้ โดยมีมาตรการ ดังนี้ คือ ต้องปรับสภาพถนนให้เหมาะกับการขับรถช้าลง กำหนดความเร็วตามการใช้งานของถนนแต่ละสาย บังคับใช้กฎหมาย ฝั่งระบบจำกัดความเร็วไว้ในยานพาหนะ และสุดท้ายการสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายของการขับรถเร็ว

พร้อมกันนี้การประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายสร้างจิตสำนึกของคนไทย ให้ลดความเร็วในการขับขี่ พร้อมกระตุ้นและร่วมรณรงค์สร้างความเข้มแข็ง ให้รัฐบาลบริหารจัดการอย่างเข้มข้นพร้อมจริงจังในการใช้กฎหมายโดยใช้สื่อมวลชนเป็นหลักในเรื่องการสื่อสาร โดยสื่อมวลชนมีความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้าน รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้และสื่อสาร ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงกัน โดยช่วงเวลาสัปดาห์ที่กำหนด คือ ระหว่างในวันที่  8-14 พฤษภาคม 2560

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม