อบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

| |
อ่าน : 2,209

ที่มา: แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

อบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ thaihealth

จัดการอบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดการอบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จำนวน 30 คน

โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมมุ่งเน้นให้นักศึกษามีมุมมองและทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสม สามารถวิคราะห์ปัญหาสุขภาวะทางเพศของตนเองและสามารถออกแบบการทำงานกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยและชุมชนได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม