ผนึก 79 สถาบันอุดมศึกษาป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

| |
อ่าน : 1,752

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ผนึก 79 สถาบันอุดมศึกษาป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth

สสส.จับมือ 79 สถาบันอุดมศึกษา ประกาศตัวห่างไกลสุรา ไม่เป็นเหยื่อการตลาดน้ำเมา หนุนพื้นที่สงกรานต์ปลอดเหล้าทั่วประเทศ พร้อมมอบรางวัลเชิดชู 12 ผลงานเด่น รณรงค์ NoAlcohol

เมื่อเร็วๆ นี้ ในงานแถลงข่าว "79สถาบัน รู้ทันแอลกอฮอล์" จัดโดย โครงการเครือข่ายอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายในงานได้มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร จาก 79 สถาบันการศึกษา ร่วมกันประกาศจุดยืนห่างไกลจากสุรา ไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดธุรกิจสุรา และจะสนับสนุนพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้าทั่วประเทศ จากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัล 12 ผลงานดีเด่น ที่รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ที่โรงแรมไมด้า แอรพอรต์ กรุงเทพฯ

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กล่าวว่า เยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องสร้างภูมิเท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจสุราที่มองเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ทั้งนี้การดื่มของเยาวชน กลายเป็นนักดื่มอายุน้อยลง ดื่มประจำ ดื่มเร็ว ดื่มหนัก เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันร้านเหล้าเข้าถึงง่ายอยู่ใกล้สถานศึกษา ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ พบว่ามีนักศึกษาที่ดื่มสูงถึงร้อยละ89ของนักศึกษาทั้งหมด และ เมื่อสำรวจร้านจำหน่ายสุรารอบวิทยาลัยรัศมี3กิโลเมตร พบว่า มีมากถึง161ร้าน

"สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชู 79 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ร่วมแรงร่วมพลัง ปกป้องเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากสุรา ที่ผ่านมามีกิจกรรมเชิงรุกเกิดขึ้นกว่า 362 กิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมถึง 567,300 ราย ทั้งรณรงค์ในสถาบัน ชุมชน เฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสถาบันอย่างดียิ่ง ทั้งยังรวบรวมกิจกรรมเด่นๆ มานำเสนอไว้ในหนังสือ "10 เรื่องเล่า ม.ไม่เมา เราทำได้ " โดยประมวลจากการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทาง ดำเนินกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆ เช่น "เปลี่ยนนักดื่มหน้าเก่า ให้กลายเป็นนักเล่าฝีปากกล้า" ในโครงการ"เล่าเลิกเหล้า"โดยนำนักดื่มที่เลิกเหล้ามาเล่าประสบการณ์ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ โดยมีตัวอย่างเรื่องเล่าที่สะเทือนใจคนฟังคือศิษย์เก่ารายหนึ่งตื่นเช้ามายังไม่สร่างเมาดีแล้วขับรถมาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดสมองและสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่ง เป็นต้น

นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหัวหน้าโครงการเครือข่ายอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้ กล่าวว่า โครงการนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เครือข่ายเพื่อนอาจารย์ แกนนำนักศึกษา สามารถต่อยอดนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือผู้อื่น ในการยับยั้งสุราปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สะท้อนจากร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่ยังน่าห่วง รวมถึงการฝ่าฝืนกฏหมาย ปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไปใช้บริการ การใช้กลยุทธ์โฆษณา จูงใจส่งเสริมการขายที่ไร้คุณธรรม กลุ่มทุนสุรารุกคืบเข้ามาในรั้วสถาบันผ่านการให้ทุนทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้จะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้านเด็กเยาวชน เพื่อติดตาม เฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายและประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อป้องกันปัญหา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในพื้นที่ควรเข้ามาตรวจสอบควบคุม ให้ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และมีการกำกับติดตามในระดับนโยบาย

ขณะที่ รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กล่าวว่า เราได้ดำเนินงานบนความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ครอบคลุม 9 จังหวัด โดยได้สร้างแกนนำ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เน้นพัฒนาและเสริมศักยภาพ จากนั้นเชื่อมประสานการทำงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย กับเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง จัดรูปแบบเพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เราขอสนับสนับสนุนพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปลอดเหล้า และจะมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจัง เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่ทั้งผู้ผลิตผู้จำหน่ายคือฝ่ายเดียวที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างทำงานกันอย่างหนักเพื่อลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการเจ็บตายของผู้คน แต่เรายังมีมาตรการที่จัดการกับตัวการสำคัญนี้น้อยเกินไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม