นักวิชาการชี้อีก 20 ปี วัยแรงงานลด

โดย
| |
อ่าน : 3,790

นักวิชาการด้านประชากรศาสตร์ เผยโครงสร้างของประชากรเกิดความเปลี่ยนแปลง อายุเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น อีก 20 ปี ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก วัยแรงงานมีลดลง ชี้ต้องวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกำลังแรงงานในอนาคต

นักวิชาการชี้อีก 20 ปี คนแก่ครองเมือง วัยแรงงานลดลง

ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล นักวิชาการด้านประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวระหว่างการอภิปรายเรื่อง "เกิดน้อยอายุยืน" ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 ว่า ตั้งแต่ปี 2525 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านประชากร จากอัตราเกิดสูง ตายสูง เป็นอัตราการเกิดต่ำ ตายต่ำ ทำให้โครงสร้างของประชากรเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยอายุเฉลี่ยของประชากรในช่วง 50 ปีนี้ จากอายุเฉลี่ย 50 ปี เพิ่มเป็นชายมีอายุเฉลี่ย 70 ปี หญิงอายุเฉลี่ย 73 ปี โดยตั้งแต่ปี 2506-2526 เรียกว่า เป็นรุ่นเกิดล้าน คือ มีการเกิดเฉลี่ยเกินล้านคนต่อปี ทำให้คนกลุ่มนี้จะเป็นคลื่นประชากรกลุ่มใหญ่ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุในช่วง 10-20 ปี ต่อจากนี้ ทำให้ไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว

ด้าน นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า จากโครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น ทำให้ประชากรวัยแรงงานจะลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ยังมีสถานะยากจนจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกำลังแรงงานในอนาคตด้วย โดยการเพิ่มทักษะและความสามารถให้กับแรงงาน โดยจำเป็นต้องสร้างทรัพยากรรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพตั้งแต่ในครรภ์มารดา เช่น เพิ่มสัดส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ส่วนกลุ่มสูงอายุ ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการมีสวัสดิการที่ยั่งยืนด้วย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม