1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560

| |
อ่าน : 3,183

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560 thaihealth

จังหวัดสุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะด่านชุมชน "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" เทศกาลสงกรานต์ 2560

ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 พร้อมย้ำ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมาตรการด้านคน มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ คุมเข้มการจำหน่าย การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเข้มข้นการดำเนินมาตรการด้านสังคมและชุมชน โดยจัดทำประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมจัดตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางสายรอง มาตรการด้านถนน ขับเคลื่อนมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมริมทางให้มีความปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน มาตรการด้านยานพาหนะ คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ ส่งเสริมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทางและขอความร่วมมือหยุดการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน มาตรการด้านสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์มิให้มีสิ่งกีดขวางช่องทาง และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง

ด้าน นายเอกภพ จันเพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด ว่า ที่ผ่านมาได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2560 กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ใน 5 ประเด็น ครอบคลุมการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การออกใบอนุญาตขับขี่ การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดจน การนำนโยบายประชารัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเสริมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศรีประจันต์วัฒนยนต์ร่วมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการมอบหมวกกันน็อค จำนวน 100 ใบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม