นครศรีฯ เชิดชูเกียรติ ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’

| |
อ่าน : 2,943

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

นครศรีฯ เชิดชูเกียรติ ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’ thaihealth

สพม. เขต 12 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ 150 คน ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันนี้ (31 มีนาคม 2560) ที่ห้องบงกชรัตน์ 3 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ให้แก่ครูต้นแบบ จำนวน 150 คน โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายงานถึงพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าว ซึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานภายใต้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษา ชุมชนควบคุมปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนควบคุมการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยลดปัญหาเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ในการจัดกิจกรรมคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ เพื่อนครูในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

นครศรีฯ เชิดชูเกียรติ ‘ครูดีไม่มีอบายมุข’ thaihealth

โอกาสนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ ทั้ง 150 คน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อนครูในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปกป้องเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ในชุมชนและสังคม ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดปัญหาจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และอบายมุขต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีความปลอดภัย เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสู่ “นครปลอดภัย ปลอดยาเสพติด” ด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม