ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 1,670

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

จ.ขอนแก่น เปิดแถลงข่าวสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และการประกวดวงดนตรีเยาวชน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และการประกวดวงดนตรีเยาวชน Songkran Festival Khao Niew Road No Alcohol Band Contest ครั้งที่ 4 ตอนรณรงค์ "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (Alcohol  Is Not The Answer)"  ที่ชั้น G ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ต้นแบบเล่นสงกรานต์ปลอดภัย สามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนิรุทธ์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงการรณรงค์งดเหล้า และปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลสงกรานต์ ว่า การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวและคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์นวัตกรรมสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยกว่า 14 ปี ของพื้นที่ดีๆ สำหรับเยาวชนสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตในทศวรรษที่ 2 ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของคนขอนแก่นที่สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวและคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ และกลายเป็นนวัตกรรมที่สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาสังคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 14 ของสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และเป็นปีที่ 9 ของการกำเนิดคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก และเป็นพื้นที่ดี ๆ สำหรับการเล่นน้ำที่ปลอดภัยและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน อาทิ การเล่นดนตรี การรณรงค์งดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ไม่โป๊ไม่เปลือยไม่ลวนลามทางเพศ ไม่ดื่ม ไม่ขายเหล้า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีกติกามหาชน คือ ไม่ดื่ม ไม่เมา ไม่ทะเลาะวิวาท เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพิ่มมูลค่าสร้างเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมากมาย ในแต่ละปี สามารถลดการสูญเสียด้วยอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ สู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตในทศวรรษที่ 2

ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ thaihealth

จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และการประกวดวงดนตรีเยาวชน Songkran Festival Khao Niew Road No Alcohol Band Contest ครั้งที่ 4 ตอนรณรงค์ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย (Alcohol  Is Not The Answer)  โดยมีวงดนตรีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 15 วง เพื่อคัดเลือกวงดนตรีที่มีความสามารถทางด้านดนตรี และเป็นผู้ไม่ดื่ม ไม่สูบ เข้าเล่นดนตรีในเวทีของ สสส. ที่ถนนข้าวเหนียว ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2560 เวลา 10.00-21.00 น. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม